Легенда про город гомель на белорусском языке – , , ( ) / .

Содержание

Нашы гарады — Гомель - Краязнаўчы сайт Гомеля і Гомельшчыны

Гомель упершыню ўпамінаецца ў пісьмовых крыніцах пад 1142 годам.

Паўнаводная рака з трох бакоў акружае лясісты ўзгорак, на якім прытулілася невялікае паселішча: 3 раніцы і да позняга вечара плывуць па рацэ нагружаныя розным таварам вялікія чаўны, далёка чуваць зычныя галасы весляроў: «Го! Го! Мель!» (адна з версій назвы горада). А кругом як акінуць вокам непраходныя гушчары, балоты, азёры, якія кішаць звярамі, птушкамі, рыбай.

Так, па сведчанню гісторыкаў, выглядаў у пачатку нашага тысячагоддзя старажытны Гомій (у выніку ўздзеяння лацінскай мовы ў перыяд польска-літоўскага панавання змяніўся на Гомель), праз які праходзілі гандлёвыя шляхі, што вялі да Дняпра, а адтуль — да розных плямёнаў поўдня і поўначы. За гэты зручны ў геаграфічных адносінах населены пункт вялася барацьба паміж многімі князямі старажытнай Русі. Адзін такі гістарычны факт, калі Гомель зах.апіў смаленскі князь Расціслаў Мсціслававіч, зафіксаваны ў летапісе пад 1142 годам. Гэта дата, а больш ранняй у летапісах няма, і лічыцца часам узнікнення горада. Але ёсць падставы меркаваць, што існаваў ён яшчэ ў першым тысячагоддзі. Пры будаўніцтве маста Гомель — Нова-Беліца знойдзены 82 арабскія манеты, якія адносяцца да IX — X стагоддзяў, а каля старога рэчышча ракі Сож — многа прылад каменнага веку.

Перыяд феадальнай раздробленасці і княжацкіх міжусобіц на Русі адмоўна адбіваўся і на развіцці гарадоў. Пасля смаленскага князя Расціслава Мсціслававіча Гомель вярнулі сабе чарнігаўскія князі. У пачатку XIV стагоддзя ён уваходзіць у склад Вялікага княства Літоўскага. Пасля смерці ў 1492 годзе Казіміра IV — вялікага князя літоўскага і караля Польшчы — польска-літоўская унія некалькі аслабла. Маскоўскі князь Іван III скарыстаў выпадак для звароту рускіх зямель. Ен 2 разы ваяваў з сынам Казіміра Аляксандрам — у 1492—1494 і 1500— 1503 гадах. У выніку 25 гарадоў, у ліку якіх — Гомель, адышлі да Рускай дзяржавы. Вось што гаварылі ў час мірных перагавораў у 1503 годзе з польска-літоўскімі пасламі маскоўскія баяры: «Ано и не то одно наша отчина, кои городы и волости ныне за нами: и вся Русская земля из старины от наших прародителей наша отчина». Але ў час руска-літоўскай вайны 1534— 1537 гадоў (перад ёй было іх яшчэ некалькі), пасля таго, як горад захапіў гетман Радзівіл і жорстка расправіўся з яго абаронцамі, ён на доўгія гады вяртаецца пад уладу польска-літоўскіх феадалаў. У канцы XVI — пачатку XVII стагоддзя Гомель пачынае хутка развівацца і становіцца буйным гандлёвым і рамесным цэнтрам, добра ўмацаванай крэпасцю, атрымоўвае магдэбургскае права. У 1595 годзе тут пабываў з войскам легендарны С. Налівайка, якога горача падтрымала гарадская бедната. Пазней, у час вызваленчай вайны ўкраінскага і беларускага народаў 1648—1654 гадоў, жыхары Гомеля добраахвотна адчынілі вароты горада перад казацкімі войскамі А. Нябабы. Але гетман Радзівіл сабраў вялікае войска і пасля доўгай асады ўзяў горад, які падвергнуўся вялікаму апусташэнню, а насельніцтва — катаванням. У гады руска-польскай вайны 1654—1667 гадоў гараджане аказваюць дапамогу казацкаму войску палкоўніка I. Залатарэнкі авалодаць гарадскім замкам, дзе знаходзіўся моцны гарнізон польскай пяхоты і татарскай конніцы, у выніку чаго горад зноў заняты рускімі войскамі. Калі к восені 1655 года амаль уся Беларусь была далучана да Расіі, цар Аляксей Міхайлавіч да свайго тытула дадаў: «вялікі князь Літоўскі і Белай Расіі, Валынскі і Падольскі». Вясною 1660 года Польшча адваявала значную частку Беларусі, а пасля Андрусаўскага перамір’я ў 1667 годзе Гомель застаўся пад уладай Рэчы Паспалітай. Земляробства, гандаль, промыслы тут пачалі затухаць, пры гэтым узмацніўся сацыяльны і нацыянальнарэлігійны прыгнёт гарадской беднаты. Асабліва жудасныя формы ён прыняў пры магнатах Чартарыйскіх, у прыватнасці пры Міхаіле. Апошні, баючыся выступленняў гараджан, аднавіў разбураны замак, пабудаваў у ім новыя дубовыя памяшканні з байніцамі, абнёс яго высокай сцяной і земляным валам, глыбокім ровам з пад’ёмнымі мастамі. Частка рова і вала захавалася да нашых дзён.

У 1700 годзе Пётр I пачаў вайну са Швецыяй, якая ўвайшла ў гісторыю пад назвай Паўночнай. Актыўна ўдзельнічалі ў ёй і жыхары Гомеля. Яны нападалі на тылы ворага, арганізоўвалі засады, чым у немалой меры садзейнічалі перамозе рускіх войск у бітве каля вёскі Лясная (паблізу Слаўгарада) у верасні 1708 года. У 1772 годзе Гомель увайшоў у рускую дзяржаву, стаў павятовым горадам Магілёўскай губерні. Налічваў ён у гэты час каля 5 тыс. жыхароў. Екацярына II у 1775 годзе аддала яго ў вечнае карыстанне фельдмаршалу П. А. Румянцаву-Задунайскаму. Новы гаспадар на месцы замка Чартарыйскага ўзвёў каменны палац, залажыў парк. У 1834 годзе сын фельдмаршала Сяргей Румянцаў прадаў горад дзяржаўнай казне, а палац — князю ПаскевічуЭрывонскаму. Той яго занава перабудаваў, значных змен зведаў і парк. А калі Мікалай I «за асобыя заслугі» аддаў Паскевічу і сам горад, той пачаў тут ствараць буйную прамысловасць.

У 1850 годзе праз горад праходзіць шаша Пецярбург — Кіеў і тэлеграфная лінія Пецярбург — Севастопаль, у 1873 — чыгуначная лінія Лібава-Роменскай дарогі, а ў 1888 — Палескай. Усё гэта вывела Гомель у лік буйных эканамічных цэнтраў Расіі, дзе ў 1912 годзе дзейнічала 41 прадпрыемства, жыло каля 80 тыс. чалавек, хоць сам горад меў непрыглядны выгляд. 3 амаль 150 яго вуліц замошчаны былі толькі некалькі, таму, асабліва во-сенню і вясной, ён патанаў у гразі. У нястачы жыў прамысловы люд. Для яго не хапала бальніц, навучальных устаноў, а культурных — не было зусім. Затое піўныя лаўкі, малітоўныя дамы, цэрквы былі на кожным вугле.

Яшчэ ў 1886 годзе тут адбылася буйная забастоўка рабочых чыгуначных майстэрань, для ўспакаення якой прыязджаў з Магілёва сам генерал-губернатар. У 1897 годзе ў Гомелі была створана пер,шая сацыял-дэмакратычная група, якая правяла ў 1901 годзе дэманстрацыю, дзе рабочыя ўжо неслі лозунгі са словамі «Далоў царскае самадзяржаўе!». А калі ў 1904 грдзе быў створан Палескі камітэт РСДРП, ён размясціўся ў Гомелі. Тут упершыню ў Беларусі былі надрукаваны працы У. I. Лені-на «Да сялянскай беднаты» і «Рэвалюцыйны авантурызм», выходзіла падпольная бальшавіцкая газета «Палескі лісток», некалькі экземпляраў якой захоўваюцца сёння ў мясцовым краязнаўчым музеі. За дзейнасцю Палескага камітэта РСДРП сачыў У. I. Ленін, вёў з ім перапіску. У снежні 1905 года камітэт правёў у горадзе ўсеагульную палітычную стачку і 10 дзён улада ў ім належала бастуючым. 19 снежня ў горад увайшоў карны атрад на чале з генералам Арловым, і выступленне рабочых было падаўлена. У гісторыю рэвалюцыйных падзей на Беларусі ўвайшло паўстанне тут салдатаў у 1916 годзе, у якім удзельнічала каля 4 тыс. чалавек. 30 кастрычніка (12 лістапада) 1917 года адбылося пасяджэнне гарадскога Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў, на якім была аб’яўлена Савецкая ўлада ў Гомелі. Але нямала цяжкіх выпрабаванняў зведаў горад і ў паслярэвалюцыйны час. Акупацыю нямецкімі войскамі ў 1918 годзе, контррэвалюцыйны стракапытаўскі мяцеж 1919 года, гады грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў. Многае ў сённяшнім Гомелі напамінае аб гэтых трагічных падзеях, які ператварыўся за пасляваенны час у другі па велічыне горад у рэспубліцы, стаў буйнейшым прамысловым, навучальным і культурным цэнтрам. Ен лічыцца і адным з прыгажэйшых гарадоў Беларусі. Заглянем у найбольш цікавыя мясціны гэтага абласнога цэнтра, якім ён стаў з 1938 года. Плошча Леніна. Побач з ёй, на высокім правым беразе Сожа, раскінуўся парк культуры і адпачынку імя А. В. Луначарскага з дварцова-паркавым ансамблем Румянцавых — Паскевічаў. Па сваёй мастацкай завершанасці ансамбль належыць да лепшых узораў паркабудаўніцтва канца XVIII — пачатку XIX стагоддзя. Галоўнай жамчужынай тут па праву лічыцца велічны белакаменны гмах княжацкага палаца, у якім цяпер размясціўся абласны краязнаўчы музей і Палац піянераў і школьнікаў. Цікавы гэты шэдэўр не толькі сваёй архітэктурай. Сын фельдмаршала П. А. Румянцава М. П. Румянцаў тут захоўваў славутую калекцыю кніг і рукапісаў, якая паклала затым пачатак Дзяржаўнай бібліятэцы СССР імя У. I. Леніна ў Маскве. Па-асабліваму дарагі палац гамяльчанам і ў сувязі з падзеямі Кастрычніцкай рэвалюцыі і Вялікай Айчыннай вайны. У ім у 1917 годзе была абвешчана Савецкая ўлада ў горадзе і павеце, у 1941 годзе тут размяшчаўся штаб Цэнтральнага фронту, утвораны паводле рашэння Стаўкі Вярхоўнага камандавання. Ен кіраваў абаронай горада, у якой разам з байцамі Чырвонай Арміі прымаў удзел Гомельскі полк народнага апалчэння. Абарона Гомеля дала магчымасць часцям Заходняга фронту выйсці з акружэння, садзейнічала зрыву плана маланкавай вайны. На тэрыторыі парка, дзе расце больш за 100 відаў дрэў, цікавасць у наведвальнікаў выклікаюць будынкі Петрапаўлаўскага сабора, у якім «пасяліўся» планетарый, і былога цукровага завода — цяпер аранжарэя, капліца — пахавальніца Паскевічаў, павільён «Грот», Ніжні і Верхні масты, аглядная У гэтай гістарычнай частцы Гомеля, бо тут, як лічаць даследчыкі, закладвалася першае паселішча старажытнага . Гомія, заўсёды мнагалюдна. На Ленінскай плошчы знаходзіцца абласны драматычны тэатр, побач — Палац спорту, адсюль бяруць пачатак галоўныя вуліцы горада Савецкая, Кірава, Пралетарская. У некалькіх хвілінах хадзьбы ад плошчы — невялічкая вуліца Камісарава, названая ў памяць актыўнага ўдзельніка рэвалюцыйных падзей на Гомельшчыне, бальшавіка С. С. Камісарава. На ёй, ля самага берага Сожа, захаваўся цікавы помнік архітэктуры мінулага — драўляны будынак Ільінскай царквы. Гэта месца, дзе рос густы лес, некалі засялялі стараверы, якія хаваліся тут ад гневу маскоўскіх цароў. Яны і пабудавалі ў 1737 годзе царкву.

У кароткім нарысе нельга пералічыць усяго, чым цікавы сённяшні Гомель. Тут трэба пабываць, прайсціся няспешна па Савецкай — былой Румянцаўскай, дзе захавалася многа будынкаў мінулага стагоддзя і дзе амаль кожны з іх — цэлая старонка ў гісторыі горада, па сучаснай вуліцы Перамогі, праспекце Леніна, наведаць Прывакзальную плошчу, дзе зусім нядаўна паднялася вышынная гасцініца «Гомель». Вось, скажам, будынак Цэнтральнага універмага на перасячэнні Савецкай і Камунараў. Колькі людзей тут перабывае толькі за адзін дзень! Але далёка многія з іх не ведаюць, што да рэвалюцыі на гэтым месцы знаходзілася гасцініца «Савоя». Калі ў 1919 годзе ў горадзе пачаўся стракапытаўскі мяцеж, у яе будынку забарыкадавалася група бальшавікоў горада, байцоў інтэрнацыянальнага атрада і супрацоўнікаў міліцыі. Два дні яны гераічна адбівалі атакі белагвардзейцаў, але пасля моцнага артылерыйскага абстрэлу, калі будынак гасцініцы быў разбураны, вымушаны былі спыніць супраціўленне. Большасць з застаўшыхся ў жывых пасля здзекаў былі расстраляны. У памяць аб героях вуліца Мясніцкая, дзе знаходзіўся будынак гасцініцы, стала вуліцай Камунараў. На брацкай магіле загінуўшых у скверы імя Дзяржынскага пастаўлены помнік, імёнамі многіх названы вуліцы горада.

А колькі ў сённяшнім Гомелі памятных месц, звязаных з гераічнай барацьбой падпольшчыкаў у гады Вялікай Айчыннай вайны! На вуліцах Песіна, Пляханава, Дзяржынскага захоўваюцца драўляныя домікі, у якіх былі явачныя кватэры патрыётаў, на многіх дамах вісяць мемарыяльныя дошкі, у Студэнцкім парку на Савецкай і на вуліцы Міру — брацкія магілы з імёнамі загінуўшых. У акупіраваным горадзе амаль не было такога прадпрыемства, дзе б не дзейнічала падпольная група. I не было такога дня, каб не грымелі выбухі на чыгунках, вакзалах, у кінатэатрах, дамах, дзе жылі фашысты, на заводах. Вялікі ўрон наносілі патрыёты ворагу, але і кожны трэці з іх загінуў у гэтай барацьбе. Гамяльчане з гонарам называюць сёння імёны Е. I. Барыкіна, А. Л. Ісачанкі, Ц. С. Барадзіна, подзвігі якіх Радзіма адзначыла залатымі зоркамі Герояў Савецкага Саюза. А ўсяго за гады вайны гэтага звання ўдастоена 60 гамяльчан. Помняць і захоўваюць гісторыю свайго горада гамяльчане. А яна тут і ў архітэктурных помніках, і ў экспанатах музеяў, і ў назвах вуліц, мікрараёнаў, прадпрыемстваў, у камяні і бронзе на брацкіх могілках, мемарыяльных комплексах. Пішуць гісторыю гараджане і сваімі сённяшнімі працоўнымі дасягненнямі. Няма на карце Радзімы кутка, дзе б не ведалі гэты горад. 3 першых гадоў Савецкай улады вырабляе металаапрацоўчыя станкі завод імя Кірава, якія сёння экспартуюцца і ў многія дзяржавы свету, няма ў краіне калгаса або саўгаса, дзе б не працавала тэхніка «Гомсельмаша», ракі — дзе б не курсіравалі параходы суднабудаўнічага завода. Амаль дзесятую частку ўсесаюзнага аб’ёму шкла вырабляе шклозавод, а колькі з’явілася тут прадпрыемстваў у апошнія гады! Цяжка сёння прыпомніць. галіну прамысловасці, у якую не ўносілі б свой уклад гамяльчане.

У горадзе дзейнічаюць 4 вышэйшыя навучальныя ўстановы, 9 тэхнікумаў, амаль 20 прафесіянальна-тэхнічных вучылішчаў, каля 10 навукова-даследчых устаноў, больш чым 50 сярэдніх школ, некалькі палацаў культуры, дзесяткі клубаў, бібліятэк. Есць тут 2 тэатры, філармонія. Гомель і адзін з самых зялёных гарадоў, прычым не толькі ў рэспубліцы. А якія тут краявіды ў ваколіцах. У адным з іх, на левым беразе Сожа, размешчаны шырока вядомы дом адпачынку «Чонкі». Сёння цяжка нагадаць, якім будзе Гомель праз 50—100 гадоў, але вядома адно — ён стане яшчэ больш утульным, прыгожым.

 

Крыніца: Малішэўскі У.А., Пабока П.М. “Нашы гарады”

nashkraj.info

Легенда о возникновении беларуси на белорусском языке. Легенды беларуси. Яшчэ адна легенда распавядае пра тое

Вода в представлениях далёких предков белорусов была средой таинственной, если не сказать – враждебной человеку. Поэтому ничего удивительного, что существование в самом центре водной глади земли, «выстоявшей» в сражении двух стихий, обрастало легендами и мифологическими представлениями.

  • В пятёрку самых таинственных, безусловно, входит Освейское озеро. Когда-то здесь жили фино-угорские племена, которые рассматривали это озеро как самостоятельный, или, как мы бы сегодня назвали, параллельный мир. По легендам, сохранившимся с тех времён, в озере жили обитатели, очень похожие на людей, однако куда более могущественные. Они могли порадовать «землян» сокровищами, но тем, кто, ведомый алчностью, отправлялся в дорогу на поиски золота, назад путь был заказан. Даже рыбаки, которые и сегодня ловят в этом озере рыбу и раков, строго соблюдают многочисленные ритуалы подготовки к каждому выходу. А те, кто упустил что-то из ритуалов, не ловят дважды на одном месте. Так сказать, во избежание эксцессов.

  • Недалеко от Браслава (а этот край богат на озёра, недаром же и этнографы называют его Поозерье) есть озеро Струста. С ним у местных жителей связано немало легенд, наиболее яркая из которых гласит, что когда-то уровень воды здесь понизится настолько, что станет виден валун, который сейчас якобы находится на самом дне. И как только он поднимется над поверхностью озера, начнутся мощные грозы, и молнии будут бить именно в него, и вода закипит, а потом и вовсе исчезнет. И превратится весь край в безжизненную пустыню.

    Предсказания апокалипсиса достаточно характерны для всех культур мира, и белорусы – не исключение. Отчасти именно поэтому осушению болотистых участков в окрестностях Браслава местные жители отнюдь не способствовали. Ещё бы, когда такие перспективы!

    Сегодня на озере имеются семь островов различного размера, многие из которых совсем «молодые».

  • 3. Снуды

    Это озеро также находится в непосредственной близости от Браслава. Местные жители здесь издревле занимались главным образом ремёслами, связанными с добычей рыбы и раков. Свежайшую, только что выловленную, рыбу отправляли как на ближайшие базары, так и вполне себе достойным заказчикам, в том числе, в аристократические имения. Легенды гласят, что местную рыбу отправляли

ismcomp.ru

7 самых красивых белорусских легенд ⋆ Туры в Белврусь

Легенды – это скрытое подсознание народа, и очень часто свидетельство исторических событий, которые не могли по тем или иным причинам быть зафиксированы в официальных документах и полуофициальных хрониках.
Никто не скажет, когда появились первые легенды на территории Беларуси. Однако, первое документальное упоминание об этом восходит к концу 14 века. В записках секретаря епископа виленского Петра из Кустыня, упоминается юная жена старого короля Ягайло – Ядвига, которая очень любила слушать старые сказки и легенды. И для неё специально посылали гонца, в Высокий Город (нынешний город Высокое)за неким Асташем, который знал множество сказок и преданий.

Невры – прародители национального этноса

Самое старое белорусское предание – это легенда о неврах, которая уходит в давние доантичные времена. Она о том, что в самые древние времена на территории нынешней Брестской и Гродненской области в лесах жили могучие воины – невры.

Невры - племя волколюдей

Невры - племя волколюдей

Невры — племя волколюдей

Они были огромной силы и непобедимы в бою. При большой опасности они могли закрутиться вокруг своей оси и превратиться в волка. Кроме того, один раз в году во время самой короткой ночи – все невры превращались в волков для посвящения юношей племени в воины. Невры никогда не нападали первыми, и использовали свои навыки только с целью защиты. Но случилось, что князь невров Лют полюбил девушку – дочь одного из вождей Скифии. И когда предводитель невров приехал договариваться о выкупе, то и его и его охрану напоили вином заморским, а позже связали и подожгли шатер, в котором они находились.
Узнав про это, старейшины племени увели его куда-то в Восточную Пруссию, для того чтобы у воинов было меньше причин мстить окружающим людям. В лесах остались, только братья князя Люта – волколаки, которые поклялись самостоятельно найти убийц и карать их род на протяжении 14 поколений.

Волколаки несущие смерть

Волколаки несущие смерть

Волколаки несущие смерть

Непосредственно примыкает к этой легенде – сказание о полоцком князе Всеславе Чародее. Личности исторической и довольно известной. По свидетельству очевидцев полоцкий князь умел превращаться и волка грозного и в сокола быстрого. При этом, местное население относилась к этим превращениям лояльно и князя не боялись, а гордилось им.

Всеслав Чародей князь-оборотень

Всеслав Чародей князь-оборотень

Всеслав Чародей князь-оборотень

Скорее всего, именно из Полоцка, у которого всегда были хорошие культурные связи с Новгородской Русью в российский фольклор и попали сюжеты сказки «Иван царевич и серый волк», где волк является симпатичным и положительным героем. Зато на землях нынешней Украины волки-оборотни считаются одними из самых жутких персонажей легенд. Что и не удивительно, ведь князя Люта убили, по легенде где-то на территории Киевской или Черниговской областей.

Гаспадыня Бурштынового палаца

Одна из самых интересных легенд – это сказание о гаспадыне Бурштынового палаца (хозяйке Янтарного дворца). В старые времена город Пинск стоял на берегу огромного озера, посередине этого озера был остров, где стоял чудный янтарный дворец, который сверкал даже в пасмурную погоду. Киевский князь, решил достигнуть острова, чтобы посмотреть, кто там живет.

Янтарный дворец на острове

Янтарный дворец на острове

Янтарный дворец на острове

Но не на ладье с воинами, и не в одиночку на долбленом челне, не смог князь пристать к острову. Какая-то сила не подпускала его и держала на расстоянии 100 локтей от суши. И увидел князь, как появилась неоткуда, лодка из янтаря, на которой плыла прекрасная златокудрая девушка. Она сказала князю, что заточил её за гордыню злой волшебник, и никто не может из живых людей высадится на этот остров. Но срок заточения подходит к концу и через год, волшебник обещал её отпустить и отвезти к отцу в Пинск.
Но князь настолько воспылал страстью, что решил разрушить горы, которые мешали оттоку воды из озера. Вода хлынула в Днепр, и озеро начало быстро мельчать. А на утро среди болот, которые образовались на месте огромного озера, люди не обнаружили никакого дворца. Девушка никогда не вернулась к отцу в Пинск, пропало огромное озеро, которое кормило весь город, а в пасмурную погоду уже ничего не радовало местных жителей.

Культ короля ужей

Еще одно легенда связана с удивительным культом ужей, которых в крестьянских домах Беларуси на Полесье держали вместо кошек, вплоть до середины 19 века. Считалось, что уж в доме приносил удачу, оберегал хозяев от нищеты и злых духов. Убить ужа считалось большим преступлением, которое обязательно наказано самим ужиным королем. Правитель всех змей и всей лесной нечисти – ужиный король обитал где-то в глубине болот.

Культ вужиного короля сохраняется и в современности

Культ вужиного короля сохраняется и в современности

Культ вужиного короля сохраняется и в современности

Но его встретить человек имеет возможность только три раза в году: 12 июня в так называемый Исаакий Змеевик, 7 июля в Ивана Купалу и на 27 сентября в Воздвиженье. К встрече надо было быть подготовленным, и, увидев большую змею с золотой короной на голове, постелить на её пути чистое полотенце и положить каравай свежего хлеба. Ужиный король обычно оставлял в благодарность несколько золотых лепестков от своей короны. Человек, который носит в карманах такие лепестки, может не бояться нечистой силы и приобретает возможность до первого снега видеть все клады на любой глубине.

Папараць – кветка на Ивана Купалу

С кладами переплетается и легенда о папараць-кветке, или о цветке папоротника, который цветет только один раз в году в ночь на Ивана Купалу. В жизни тех, кто не побоится и пойдет ночью в лес, и найдет чуть тлеющий цветок, который можно обнаружить только с близкого расстояния, кроме чугунка со старинными золотыми монетами, приобретет и некие способности.

Ночь на ивана купалу

Ночь на ивана купалу

Ночь на Ивана Купалу

Он станет неуязвим для клинка и пули, сможет понимать язык зверей и птиц и сможет предвидеть судьбу других людей. Но есть обязательные условия человек, ищущий папараць-кветку должен быть один и не нести в душе злобу и зависть, а также не побояться таинственного стража цветка. Каждый год сотни юношей и девушек и в наше современное время идут в лес на поиски таинственного цветка.

Машека и озеро Свитязь

Есть у белорусского народа и свой влюбленный разбойник. Это Машека, который в юности не смог добиться благосклонности от девушки Предславы и ушел в лес, начав грабить проезжавших шляхтичей и проплывавших купцов по Днепру. Разбойничал на протяжении долгого времени, и не один воевода не мог с ним справиться. Против Машеки не раз отправляли большие отряды стражников, но они ничего не могли поделать с могучим разбойником.

Разбойник Машека

Разбойник Машека

Разбойник Машека

Но однажды, Машека захватил свою бывшую возлюбленную, которая к тому времени стала невестой местного князя. Бандит убил всех сопровождающих её людей, а саму Предславу унёс в своё логово. Ночью, девушка, воспользовалась сном разбойника и проткнула ему кинжалом горло. Личность разбойника сильно облагородили писатели и поэты, сделав Машеку – белорусским Робин Гудом. И версия что Могилев назван в честь этого разбойника — явно притянутая романтичными фольклористами.
Легенды самого загадочного озера Беларуси Свитязь – нашла свое отражение даже в произведениях белорусских и польских классиков. Сюжеты легенд очень разные в оценке того, что находилось на острове на середине озера, от древнего капища до города. И в связи различными трагическими событиями эти сооружения ушли под воду.

Таинственное озеро свитязь

Таинственное озеро свитязь

Таинственное озеро свитязь

Но ранним утром, когда стоит безветренная погода можно услышать очень мелодичный звон, доносящийся из глубины и увидеть резвящихся в середине озера «свитязянок» местной разновидностей русалки и ундины. В этой легенде интересно то, что даже ученые, которые несколько лет назад обнаружили мощеную дорогу ,ведущую на середину озера, согласны, что какая-то большая тайна в середине озера существует.

Читайте также

welcome-belarus.ru

Гомель, мой родной город гомель

С высокого берега полноводного Сожа смотрится в голубую речную гладь древний славянский город.

Гомель

Гомель

Археологические раскопки свидетельствуют, что он существовал как поселение древнейших восточнославянских племён Радимичей задолго до первого упоминания в Ипатьевской летописи (1142 г.). По одной из версий своё название город (Гомий, Гомией, Гомье, Гомин), а также впадавшая в Сож река Гомиюк получили от имени одного из родоначальников Радимичей — Гома. Только в XIXвеке за городом окончательно закрепилось имя Гомель.

Екатерина IIподарила “деревню Гомий в пять тысяч душ” крупному военачальнику и государственному деятелю графу П. А. Румянцеву-Задунайскому. По его распоряжению в конце XVIIIвека на берегу реки закладывается величественный белокаменный дворец, а вокруг него разбивается парк, по аналогии с уже существующими в то время дворцово-парковыми ансамблями Западной Европы.

Гомель

Гомель

Сын Петра Александровича — граф Николай Петрович Румянцев, ставший по наследству следующим хозяином города, пристраивает ко дворцу фланкирующие павильоны и размещает здесь свою богатейшую коллекцию. По его приказу и на его средства в начале XIXвека по проекту архитектора Джона Кларка в стиле русского классицизма возводится собор святых Петра и Павла,

Гомель

Гомель

в котором “по выраженному им ранее желанию” Николай Петрович Румянцев и был захоронен.В парке ему установлен памятник.Гомель

Гомель

Из памятников архитектуры, сохранившихся на территории Гомеля,  заслуживают особое внимание деревянная (старообрядческая) Ильинская церковь, стоящая на правом берегу реки, ниже по течению,

Гомель

Гомель

и дом (охотничий) Румянцевых на улице А. Пушкина.

Гомель

Гомель

Созидательный труд, мирную жизнь гомельчан прервала Великая Отечественная война. После 2,5 лет оккупации Гомель был освобождён войсками 1-го Белорусского фронта 23 ноября 1943 года. В честь этого события на площади Восстания был установлен памятник-танк “Т-34” — знаменитая боевая машина времён Великой Отечественной Войны.

Гомель

Гомель

В память героев той войны на площади Труда зажжён Вечный огонь.

Гомель

Гомель

Один из самых красивых бульваров назван в честь Победы.

Гомель — крупный транспортный узел Беларуси.

Железная дорога связывает город с Минском, Москвой, Санкт-Петербургом, Киевом, Одессой, Брестом, Варшавой, Софией. Ежедневно от железнодорожных вокзалов уходят более 20 поездов дальнего следования и 50 — пригородного сообщения.

В городе работает аэропорт, железнодорожный, автомобильный и речной вокзалы.

Гомель

Гомель

 Неотъемлемой частью облика современного города стал пешеходный мост через Сож длинной 243 м, соединивший административный центр города и прекрасную левобережную зону отдыха гомельчан.

Гомель

Гомель

Город по праву считается одним из самых зелёных в республике. Деревья, кустарники и цветы занимают более 660 га.  

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

В Гомеле работают предприятия машиностроения, лёгкой, пищевой, химической и других отраслей промышленности. Хорошо развито деревообрабатывающая и мебельное производство, стройиндустрия. Далеко за пределами Беларуси известна продукция ПО “Кристалл”, АО “Коминтерн”, ОАО “Гомельдрев”, ОАО “Гомельобои”, ОАО “Спартак”, ОАО “Гомельстекло”, ПО “Гомсельмаш” и других.

Для города, в котором столь развита индустрия и наука, естественной является забота о подготовке специалистов для различных областей народного хозяйства. Сегодня в Гомеле работают университеты такие как: государственный им. Ф. Скорины (ГГУ)

Гомель

Гомель

Белорусский государственный университет транспорта (БелГУТ)Гомель

Гомель

политехнический университет им. Сухого

Гомель

Гомель

медицинский университет

Гомель

Гомель

и другие.

В городе работают три театра: Областной драматический, Кукольный, Молодёжный.

Гомель

Гомель Гомельский областной драматический театр

Одним из лучших в республике считается Гомельский Государственный цирк.

Гомель

Гомель

  Гомель

Гомель

С успехом выступает симфонический оркестр города. Концерты отечественных и зарубежных исполнителей организует Гомельская филармония.

Тысячи жителей города занимаются физкультурой и спортом. В их распоряжении стадионы, ипподром, крытый лёгкоатлетический манеж,  плавательные бассейны, гребные базы, спортплощадки.

Ледовый Дворец

Гомель

Гомель

 Гомельчане любят свой город не за славу и значимость, а за теплое чувство родного дома. Именно с этим чувством они соблюдают традиции и бережно сохраняют историческое наследие, отстраивают и благоустраивают родной город, приумножают его богатство и славу.  

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Гомель

Приезжайте и убедитесь сами!

www.baby.ru

Гомель — белорусский город. Кратко о городе.

Вечерний Гомель. Фотограф Александр Чиж

Гомель — город, разместившийся в юго-восточной части страны и на реке Сож. Он является следующим после столицы Минска по числу жителей и по величине. Чем же примечателен этот город, спрятанный среди дремучих хвойных лесов страны?

История города охватывает восемь веков. Город был ареной многочисленных военных баталий XVI-XVII веков. Вначале Гомель входил в состав Речь Посполитая, позже в Российскую империю, еще позже был в составе Белорусской Советской Республики. Такая захватывающая история оставила много свидетельств о тех мрачных временах.

Город Гомель фото

Например, стоит посетить Дворцово-парковый ансамбль Гомеля. Это уникальный природный и архитектурный памятник протяженностью 800 метров.

В Гомельский ансамбль входят дворец Румянцевых, русский полководец П.Румянцев в XVIII веке заложил основание этого дворца; Петропавловский собор — это православный собор XIX века в классическом стиле. Он был восстановлен и снова открыт для прихожан в 80-х годах прошлого века. Тут же сможете посмотреть фамильную усыпальницу Паскевичей конца XIX века, расположенную в часовне.

Запоминающимся будет посещение Охотничьего домика- летней резиденции владельцев Гомеля графской семьи Румянцевых. Резиденция построена в стиле ампир в 19-ом веке. Сейчас здесь музей истории города.

Город с таким занимательным прошлым стоит посетить, дабы увидеть эту красоту собственными глазами, посещение его оставит неизгладимейший след в душе каждого!

published on mirputeshestvij.ru according to the materials tureks.ru

Запись Гомель — белорусский город. Кратко о городе. взята с сайта Мир Путешествий.

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

mirputeshestvij.mediasole.ru

Выставка «Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок, мифов и легенд». Гомель

9 февраля в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей открылась выставка «Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок, мифов и легенд». Скажу сразу, что выставка очень необычная.
Согласитесь, многие из нас с детства помнят некоторые слова-обзывалки, о происхождении которых даже не задумывались.
Мне, например, с самого раннего детства знакомо слово "жэвжик". Так нас часто называл папа, когда мы ставили дом вверх дном или весело визжали. Так и говорил: "Угомонитесь, жэвжики малые!"
Оказывается, Жэвжик - это символ белорусских рек. Вы знали об этом?
Вот и я только пару дней назад узнала.

Мы не знаем свою мифологию, легенды своей земли, свои мифы. А ведь это тот самый пласт народной культуры, легенд, мифов, сказов и сказаний, который стоит у истоков жизни.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Мы же знаем "Легенды и мифы древней Греции", той же Скандинавии, ту же Калевалу, а свое не знаем и думаем, что у нас ничего подобного не было и быть не могло.
Оказывается, самых разных славянских мифов и легенд у нас тоже много и нам тоже есть чем гордиться.
На открытие выставки приехал Павел Орлов, идейный вдохновитель, работающий в сфере IT-технологий. Он рассказал, что они с группой энтузиастов восстанавливают старинную усадьбу Обуховичей в деревне Великая Липа, что в 4-х км в сторону от маршрута Мир-Несвиж, которую планируют сделать своеобразным музеем и "поселить" туда славянских сказочных героев, которые и не такие сказочные, как нам кажется.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

[Усадьба рода Обуховичей...]Усадьба рода Обуховичей находится в Несвижском районе, в нескольких километрах от дороги Мир — Несвиж. После присоединения западной части Беларуси к СССР последние Обуховичи покинули территорию Беларуси и переехали в Польшу или Литву. Род Обуховичей играл значимую роль в период, когда ВКЛ было в составе Речи Посполитой.
Наиболее известным представителем рода является Филипп Казимир Обухович. Он был послом шляхты мозырского повета, участвовал в избрании короля Яна II Казимира. С 1653 года он был воеводой витебского и смоленского повета. Филипп Казимир Обухович возглавлял оборону Смоленска в 1654 году, но после долгой осады, вследствие измены наемного немецкого войска, сдал город русским после четырехмесячной осады. Филиппа Казимира обвинили в измене и дали возможность оправдать свою честь в бою. Он участвовал в осаде Варшавы, оккупированной шведами. Командуя полком в составе войск Сапеги, дошел с боями до Бреста, где заболел и умер. Обуховича реабилитировали в 1658 году.

Усадьба рода Обуховичей

Петр Цалко, директор филиала Ветковского музея, очень интересно рассказал о наших мифических персонажах.
Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик и Лозовик.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок
И так, вернемся к Жэвжику.

Жэвжик

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Я уже сказала, что он опекун и символ белорусских рек. Но ведь еще интересно, как он выглядел?
На выставке можно это увидеть. Коль символ рек, то он в лодке. А если учесть, что мифологические герои выполнены в полный рост, то это худой дедок, небольшого роста, с рыжей бородой, длинной шеей, худыми длинными руками и ногами. Жевжик очень сильный, энергичный и понятно, что скрытный.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Живет на самой глубине реки. Днем плавает под водой, наблюдает за течением. Ночью Жевжик подымается на поверхность воды и плавает на лодке держа в руках пику с двумя острыми зубцами, которой разгонят перед собой волны. Люди Жевжика не могут увидеть, т.к. он плавает в невидимой накидке. Если Жевжик видит, что человек и лодка тонут, то он одним движение пики подымает и спасает их. Если нужно для спасения, то Жевжик может остановить бурю и ветер. Жевжику подчиняются все другие водяные мифологические существа - Водяной, Лозовик и другие.

Лозовик
Это опекун и символ белорусских болот. Он похож на старого маленького карлика с одним глазом, длинной бородой и пугой (кнутом) в руке. Живет Лозовик в маленьком домике без окон. Если к дому Лозовика подходит человек, он удаляется от него на недоступное растояние.
Лозовик любит ходить по болотам, в это время его один глаз горит как огонь. Рядом с Лозовиком живут маленькие шумные чертята - Лозники, которые организуют коллективно разные пакости.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Так Лозники могут заманить в густую лозу или топкое болото. Но они позабавятся и сами помогают бедолагам выбраться подсовывая куст лозы.
Маленькие Лозники часто погибают от ударов молний.
Лозовик и Лозники очень боятся осушения болот и вырубки лозы, где проходит вся их жизнь. Если это происходит, Лозовик и Лозники погибают вместе или пропадают бесследно.
Хочется верить, что с осушением болот в Беларуси они все же не исчезли полностью.

Ёуник.
У меня в одной из социалок, когда увидели фото Ёуника, сразу же спросили кто это?
Когда я ответила на вопрос, то обвинили в том, что в славянской мифологии не было такого персонажа и я сама его придумала. Вот дословный комментарий: "Никогда не слышала о таком мифическом персонаже, тем более, в славянской мифологии. Это плод вашей фантазии. Не задуривайте людям мозги, придумывая всякую нечисть, выдавая ее действительность"

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Скажу сразу. Я ничего не придумывала и не выдумывала. Этот мифологический персонаж придуман давно и не мной. Этот загадочный персонаж встречается только в белорусской мифологии. А как он выглядит и где обитает, я сама узнала на выставке во дворце Румянцевых и Паскевичей.
Ёуник - символ трудолюбия, порядка, рациональности, практичности, хозяйственности. Хозяин такой...
Его название произошло от слова ёвня, где он живет.
Ёвня - это постройка, которая раньше была в каждом дворе, где сушили снопы перед молотьбой, чтобы снопы хорошо молотились, а сухое зерно хорошо хранилось. Часто из практичности ёвня была пристроена к бане, а так как баню часто топили и топили "по-черному", что ёвник был закопчен, перепачкан сажей. Похож он на большой бесформенный ком из отрубей с маленькими короткими ногами.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок
Он не показывался на глаза людям, хотя оказывал им важную помощь, поддерживал огонь в печи, создавал когда нужно сквозняк, чтобы снопы сохли равномерно.
Ёуник практически никогда не выходил из ёуни, только за редким исключением, чтобы выкашлять сажу и посмотреть как работники обмолачивают снопы.
Дружил с Лазником. (Лазня - баня). А мы уже говорили, что ёуня часто размещалась рядом с баней, а нередко снопы сушили и прямо в бане.
Ёуник помогал только хозяевам и если в ёуню заходили чужие люди, то он мог их пугать, что бы не завидовали чужому добру и не сглазили будущий урожай. Ёуник не горел в огне. Если же плохие хозяева разгневали Ёуника, то он и сам может спалить и снопы и саму ёуню.
Ёвник скрытный, но милый. Добрый, но с сильным характером.

Злыдень.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок
Слово это знает, как мне кажется, каждый из нас. У нас так обзывают детей и взрослых, которые тянут к себе все без разбора.
Злыдни - символы трусливости, мелочности, вредности. Злыдень - представитель мифологического семейства злыдней. Злыдни вредные и трусливые, поэтому появляются только группами. На выставке их двое.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Живут они в домах и на подворьях. Похожи на маленьких горбатых то ли собак, то ли котов. Если Злыдни появляются в доме, то живут где-нибудь в неприметных местах: под печкой, в углу под топчаном, в других укромных местах. Когда хозяева уходят из дома, Злыдни начинают пакостить. Наиболее распространенные пакости Злыдней: насыпать песок в кашу и муку, заглядывать в каждую кастрюлю и раскидывать их, бить посуду, наливать воду в масло. Они могут появится в любом доме, но чаще всего там, где хозяева стараются всеми способами разбогатеть. Злыдни причиняю ущерб хозяйству, тем самым уменьшаю богатство таких хозяев. Носят они. Одеты они в большие боты и шапки-ушанки.

Домовик и Домовуха.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Домовиков мы знаем с детства. Во многих семьях есть свои рассказы о свлих домовиках, есть определенные традиции, а многие даже переезжая с места на место перевозят в специальной коробке и своих домовиков.
Домовики - славянские символы порядка и добрабыта с доме.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Домовик - добрый мифологический домашний дух. У каждого Домовика есть Домовуха. Они как люди всегда живут парами. По преданиям они похожи на маленьких человечков, но никогда не показываются людям на глаза. Говорят, что они похожи на хозяев дома.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Домовики как и люди едят, пьют, радуются и огорчаются, рождаются и умирают. Поэтому старые люди говорят, что со стола нельзя все убирать и обязательно надо оставлять кусочек хлеба, накрытый салфеткой. Домовики имеют свой характер и могут наказывать крикливых и неаккуратных хозяев дома, они не любят домашние скандалы, пытаются всячески отвлечь хлзяев от неприятных дел спрятав вещи. Мы с вами сами не раз сталкивались с чудесами, когда вещь ищешь-ищешь, все внимательно пересмотришь, а через какое-то время эта самая вещь лежит на видном месте.
Когда строят новый дом, чтобы задобрить Домовиков, под углы насыпают жито.

Дедка
Дедка - белорусский символ богатства и достатка. Судя по-всему, наш Дедка с нашей земли ушел и возвращаться пока не собирается, ибо та нищета, которую мы сегодня имеем, говорит о том, что мы осиротели.
Дедка - мифологический герой, который дарит богатства. У Дедки красные огненные глаза и красная борода. Дедка ходит одетый как бедняк с сумкой на плече. Если Дедку встречает несчастный или бедняк, то перед тем как заметить Дедку человек засыпает. Пока человек спит Дедка обеспечивает его нужным количеством денег. Если Дедку встречает богатый, но несчастный человек, то Дедка показываем ему во сне что нужно сделать, чтобы стать счастливым.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Действующим лицом во снах людей является сам Дедка, которого люди узнают по красным огненным глазам и такой же красной бороде. Белорусы считают Дедку хранителем богатств - он появляется там, где закопан клад. Люди не видят самого Дедку, но видят красные глаза в виде огней. Кто знает и заметил такие огни, смело идут на них. На огонек нужно кинуть шляпу или пук волос, тогда клад окажется у самой поверхности земли. Если кинуть боты или лапти, то клад опустится так глубоко в землю, что придется всю жизнь его откапывать.
Если вы, дорогие читатели, встретите Дедку, то передайте ему, чтобы возвращался на белорусскую землю. Он наш персонаж и работы у него тут на три жизни уже собралось.

Шатан
Шатаны - символы безделья, гультайства, черствости и назойливости. Эти мифические существа наиболее адаптированы к нашей реальности и не являются такими уж мифическими. К ним можно смело отнести всех наших алкашей, которые днями шатаются по дворам в поисках выпить. Мне кажется, что их у нас столько, что даже прятаться смысла нет.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Вот смотрите, характеристика полностью соответствует. Шатаны надоедливые и приставучие существа, которые сами ничего не делают. Шатаны шатаются туда-сюда целыми днями отвлекая других от работы. Сами Шатаны мрачные, характеры у них скверные. На помощь даже своим браться не приходят, т.к. не терпят в том числе друг друга. Их даже налог на тунеядство не пугает.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Современные реальные Шатаны отличаются от мифических тем, что в свободное время не плетут лапти и не делают себе трости. Это мифические хоть что-то делали, чтобы существовать, плели лапти и делали трости, которые быстро стирались и ломались от постоянно бесполезного шатания.
Шатаны сегодня, как и раньше, часто гибнут от шалостей и нападений злых духов и существ, которые преследуют их без апахмелу. Чаще всего шалят и губят их "белочки".
Мрачные, характеры скверные. С самого утра могут прицепиться к человеку и склонять его к такому же бессмысленному шатанию.

Житень

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок
Житень - опекун и символ белорусских полей, земледелия, хозяйства. Житень способствует росту и созреванию зерновых культур, овощей и фруктов.
Это мифологическое существо, напоминающее худого старика невысокого роста с взъерошенными волосами. У этого мифологического героя три глаза - два спереди, один сзади. Он ходит по полям, наблюдает за всем, смотрит чтобы урожай хорошо созрел и аккуратно был собран. Если Житень находит много оставленных колосков небережливыми хозяевами, он собирает их в снопы и переносит на поля более бережливых, а значит более бедных людей. На следующий год на поле нерадивых хозяев будет плохой урожай, а вот бережливые люди могут ожидать хороший урожай.
Тоже самое происходит и на полях с овощами, и в садах.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Житень может подойти к нерадивым хозяевам и погрозить им пальцем, сказав что в следующем году у них будет плохой урожай. Он предупреждает и дает возможность быстро исправиться. Его можно встретить в виде бедняка с сумкой. Житень так же предупреждает людей о том, что год будет голодным необходимо сделать запас зерна.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Житень часто незаметно ходит по полям во время сева, пристально смотрит за тем, чтобы люди аккуратно сеяли зерно, хорошо прикрывали его, если видит непорядок, то сам втаптывает зерна, чтобы ни одно не пропало и быстрее набралось земными соками.

Так что, зря мы думаем, что в старые времена люди жили грустно и скучно. Вовсе нет.
Наши предки жили весело и никогда, как мы видим, не были одинокими. Везде кто-то жил, кто-то был, кто-то оберегал и защищал дома, хозяйство, урожаи и окружающую среду. В печи - огневик, под снопом - евник, на сеновале - пунник. Все мы знаем и о водяных, и о болотных багниках, а в лесу живут лешие и лесовики. И чтобы как-то нашим предкам выжить среди всей этой братии надо было с ними как-то дружить.
Я и сегодня знаю старых людей, которые никогда не идут в лес с пустыми руками, а обязательно несут гостинцы лесовичку. Это и хлеб, и конфетки, и яблочки. Оставляют все это на пенечке.
А лесовик в долгу не остается, указывает в какой стороне ягодки и грибочки искать.

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказокЖэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок

Чтобы окунуться с головой в свою сказочную историю, мифологию, узнать легенды своих прапрапра..., рекомендую посетить выставку «Жэвжик, ёуник и другие герои белорусских сказок, мифов и легенд». Она интересна будет всем без исключения.
Специально для нас наши славянские мифологические персонажи, виртуозно выполненные талантливым скульптором Антоном Шипицей на основе колоритных иллюстраций известного графика Валерия Слаука, покинули свои надежные тайные убежища и предстали перед нами в виде объемных фигур.
Такими нечистиков вы еще не видели и приехали они в Гомельский дворец не на такой уже долгий период.

Контактные телефоны: (0232) 75-53-65, 75-80-93

Стоимость билетов:
взрослые - 4 р., учащиеся, студенты, пенсионеры - 3 р., групповое посещение (от 10 человек и более) - 2 р. Экскурсовод 6 р. на группу.

#Гомель #Музей #Дворец_Гумянцевых_Паскевичей #Выставка #Подарки #Gomel #Belarus

Гомель

Не хотите пропустить новые записи? Добавляйте меня в друзья и подписывайтесь на обновления блога!
Добавиться в друзья
Подписаться на обновления.

[Важные мелочи...]Вам понравился этот пост? Поддержите меня, поставив лайк этой записи в своих социальных сетях, а можно просто написать комментарий! Мне важно ваше мнение!

Я в социальных сетях: Facebook | Instagram | ВКонтакте | Одноклассники | Официальный блог в Одноклассниках

Все материалы принадлежат автору блога.
Полная или частичная публикация без моего согласия запрещена!
Разместить мой материал в своем личном блоге или социальных сетях можно без разрешения, но не забывайте ставить активную гиперссылку на оригинал.

Готова к сотрудничеству!

anonimusi.livejournal.com

Легенды озера Нарочь на беларусском языке

Легенды возера Нарач на беларускай мове

Шмат месцаў на зямлі вядзьмарскіх і загадкавых, але край азер, лясоў і балот – заўседы таямніца, натхненне, казка.

Без легенд і казак, народжаных народам Нарачанскага краю, не будзе аповяд пра яго поўным. Толькі аб самім возеры Нарач захавалася некалькі легенд.

Адна з іх распавядае пра тое, што даўным-даўно ніякіх азер тут не было. Стаяў усюды глухі, дрымучы лес. У лесе, у хатцы жыў ляснік са сваей дачкой. Дачка была дзіўнай прыгажуняй з доўгімі бялявымі, як лен, валасамі.

Дачуўшыся аб незвычайнай прыгажосці дзяўчыны, да яе прыязджалі сватацца жаніхі. Але Нара, так звалі прыгажуню, усім адмаўляла. Яна ўжо любіла моцнага і адважнага юнака, які, да таго ж быў майстрам на ўсе рукі.

Аднойчы летам, у ліку іншых падарункаў, юнак падарыў Наре люстэрка, са словамі: «Беражы яго, яно чароўнае, яно адліта з рудниковых пясчынак. У яго празрыстай глыбіні ты зможаш убачыць свой лес». Тады Нара зазірнула ў люстэрка і ўбачыла: яснае чыстае неба, возера колеру неба, хвалі закіпае стромкія і чайка над вадою лунае.

Але ў той момант нішто не прадвяшчала дрэннага каханым, і Нара нічога не зразумела з свайго бачання. Лета прайшло, наступіла восень, яна-то і прынесла бяду. Слугі аднаго з мясцовых багацеяў наляцелі ў хатку лесніка, яго забілі, а дачка схапілі і адвялі да гаспадара.

Плакала Нара і чакала дапамогі ад каханага. І дапамогу прыйшла. Юнак прабраўся ў палац, забіў ненавіснага пана, але прачнулася варта... Ускочыўшы на коней, любасныя паспрабавалі сысці ад пагоні, а яна ўсе бліжэй і бліжэй, і вось ужо наганяе. Юнак адправіў Парушэння ў бок яе дома, а сам адвеў пагоню.

Прымчалася дзяўчына на кані да таго месца, дзе быў яе з бацькам дом, і ўбачыла толькі папялішча. У знямозе апусцілася яна на зямлю і стала чакаць жаніха. Шмат прайшло часу, а юнак усе не з'яўляўся. І тады успомніла Нара пра люстэрка, зазірнула ў яго і ўбачыла – ляжыць на ўзгорку цела забітага юнакі, варта над ім верны конь ды крумкач кружыць. У жаху выпусціла дзяўчына люстэрка...

Таксама існуе іншая легенда ўзнікнення возера Нарач:

Калісьці на беразе вялікага возера з крыштальна-празрыстай вадой жыла дзяўчына Нара. На заходзе любіла яна сядзець ля вады на пяшчаным беразе і спяваць, падыгрываючы сабе на арфе.

Аднойчы песні Нары пачуў пан, стары ўдавец, і захацелася яму ўзяць дзяўчыну ў жонкі. Але ў Нары быў жаніх, і яна адмовілася. Тады слугі забілі хлопца, а дзяўчыну прывялі ў панскія харомы.

У ноч перад шлюбам Нара падпаліла палац і паспрабавала ўцячы. На беразе яе нагнала палацавая ахова. Калі Нара зразумела, што ад пагоні не сысці, кінулася ў ваду.

З таго часу і называюць возера яе імем — Нара або Нарач.

Яшчэ адна легенда распавядае пра тое,

​што даўным-даўно азер тут не было, а стаяў густы дрымучы лес. У лесе ў хатцы жыў ляснік са сваей прыгажуняй дачкой. Многія прыязджалі да яе сватацца, але яна любіла адважнага і моцнага юнака, які да таго ж быў майстрам на ўсе рукі.

Аднойчы юнак падарыў сваей каханай люстэрка і сказаў: «Беражы яго, яно чароўнае і адліта з крынічных пясчынак, у ім ты ўбачыш свой лес.» Калі дзяўчына зазірнула ў люстэрка, то ўбачыла возера колеру неба і чайку, самотна парящую над хвалямі, але яна нічога не зразумела з гэтага бачання.

Аднойчы багаты памешчык паляваў у тых месцах, убачыў прыгажуню Галіну і загадаў сваім слугам даставіць яе ў яго замак. Каханы паспяшаўся на дапамогу. Забіўшы ненавіснага пана, маладыя сабраліся бегчы, але прачнулася вартавога, і юнак, загадаўшы Галіне схавацца, адвеў пагоню.

Доўга чакала дзяўчына свайго жаніха, але так і не дачакалася. Успомніўшы пра люстэрка, яна зазірнула ў яго і ўбачыла ляжачага на зямлі юнака. У роспачы выпусціла дзяўчына люстэрка і там, дзе ўпалі серабрыстыя аскепкі, зазіхацелі возера: з самага вялікага ўтварылася возера Нарач, сама ж дзяўчына ператварылася ў чайку, якая да гэтага часу кружыць над вадой і кліча свайго каханага.

Іншая легенда абвяшчае,

што не было Нарачы тут, не было Баторына і Мястра. Не было гэтых бялявых прыбярэжных бяроз, крыку чаек і выбеленых стагоддзямі аблокаў. Была толькі гінула, чорная зямля, як і яе ограбленная лес. І жыла на гэтай зямлі непрыгожая, як і сама зямля, дзяўчына Аленка. Але душой была Аленка святлей за самы белы дзень – столькі непрыкметнага хараства таілася ў ей.

Радаваліся дабрыні дзяўчыны простыя людзі, не раз сушыла яна слезы іх горкіх няшчасцяў. І ўсім сэрцам палюбіў непрыгожую дзяўчыну хлопец-прыгажун. Толькі сярод людзей былі і злыя людзі. Яны дакаралі, павучалі яго: «Не трэба мець вачэй, каб бачыць, якая непрыемная твая выбранніца».

Захліснула пакутай, смуткам параненае сэрца. Да рассветных зорь хлопец насіў па зямлі чорную смутак, і яна лілася з сэрца журботнай, сумнай песняй. І столькі непадробнага пачуцця было ў яе простых словах, столькі жадання надзяліць прыгажосцю ўвесь свет! Не магла песня не крануць сэрца добрага чараўніка. І ен, расчувствовавшись ею да слез, вырашыў дапамагчы бядзе юнакі: падараваў яму чароўнае люстэрка.

Посмотрелась ў люстэрка Аленка – прыгажуняй стала. Пасвятлела на чорнай зямлі ад яе дзіўны прыгажосці. У сведкі іх шчасця склікаў юнак ўсіх добрых людзей. Упершыню яго сэрца спявала пра шчасце. Аднак нядоўгім было яно.

Пачуў пра цуд князь з палаца. Зайздрасцю засвяціліся хітрыя вочы, калі прыгажуня пераступіла княскі парог. Гэта скарб за ўсе мае даражэй, - толькі і сказаў князь. Закаханых разлучылі. Праклінаючы сваю прыгажосць, жорстка пакарала ў палацы князя чароўнае люстэрка дзяўчына: разбіла яго, і ў шумным радасным гомане прыснуло яно дробнымі асколкамі-пырскамі. І там, дзе ўпалі асколкі, імгненна з'явіўся крыніца, забілася паспяхова і бурна.

Пад хвалямі, празрыстымі і светлымі, як само каханне, хаваў ен княскі палац. А калі пенныя хвалі супакоіліся, вачам людзей адкрыўся цуд: раскінулася перад імі вялізнае блакітнае возера. І тыя, хто глядзеўся ў яго, прыгажэлі душой і сэрцам. А Нарач – значыць, названая хлопца, кажуць людзі. У кожнай казцы прыгажосць і каханне, каханне і трагедыя...

Яшчэ адна легенда расказвае,

што даўным-даўно ў гэтых цудоўных маляўнічых месцах жылі працавітыя, адкрытыя душой і сэрцам, людзі. Беражліва і з любоўю ставіліся да лясоў, азераў, лугах і палях, як да сваей роднай маці, якая іх выпестовала і ўзгадавала. Разумелі мову птушак і звяроў, шолах лісця і травы, плескат азерных хваль.

У гэтым Богам береженом краі, на ўскрайку густога лесу, стаяла весачка, у якой жыла дзяўчына-прыгажуня, быццам бы народжаная сонцам. Імя яе было Нара. Многія аглядваліся на яе, ды толькі сэрца Нары было аддадзена адзінаму каханаму чалавеку – Рочу. Рочь – хлопец высокі, стройны, моцны, працавіты. Бог надзяліў яго добрай, светлай душой і чароўным дарам майстраваць прадметы, якія валодаюць цудадзейнай сілай.

Вельмі ен любіў сваю Парушэння, дня не мог пражыць без яе. Моцна хацелася Рочу зрабіць каханай якой-небудзь незвычайны цудоўны падарунак. Дзе б ен не быў: у лесе, на недалекай речушке, у полі – адусюль прыносіў дадому чароўныя кропелькі расы і крынічныя пясчынкі, якія свяціліся першымі праменьчыкамі сонца, пераліваліся колерамі вяселкі, месяцовым водбліскам ракі. І калі кропелек-пясчынак сабралася шмат, Рочь адліў з іх цудоўнае люстэрка, якое стала валодаць цудадзейнай сілай – магло прадказваць лес чалавека.

Аднойчы, на чароўную купальскую ноч падарыў Рочь сваей каханай Наре гэта цудоўнае люстэрка, сказаўшы: « Беражы яго, яно чароўнае, у ім ты можаш убачыць тое, што чакае цябе наперадзе!» Паглядзеўшы ў яго, дзяўчына ўбачыла вялікае возера колеру блакітнага неба і самотна парящую чайку над ім, але нічога не зразумела з гэтага бачання.

Скончылася дзівосная Купальская ноч, маладыя хлопцы і дзяўчаты разыходзіліся па хатах і ў гэты час адкуль ні вазьміся з«явіўся на беразе возера страшны Змей. З чужых краеў приползло цуд брыдкае, страшыдла рагатая. Спадабалася яму чароўнае возера ў бурштынавых берагах і ен пасяліўся ў ім. Счарнеў возера, высахлі лесу на берагах яго, нават сонейка не з»яўлялася з-за чорных аблокаў. Стала змрочна, няўтульна, страшна ў гэтых краях.

З таго часу пачалі знікаць мясцовыя прыгажуні: птушкі паляцелі, танцорки, майстрыхі лепшыя. Пойдзе да возера якая-небудзь, таму не вяртаецца. У многія дамы прыйшла бяда. Пайшлі чуткі, што вадзяны Змей, якога празвалі Горебедом, дзяўчат забірае да сябе ў возера на забаву.

Адзін раз у годзе, у летнюю купальскую ноч, калі поўню. залівае возера срэбным святлом, Змей выпускае сваіх нявольніц да ўзыходу сонца. І водзяць яны карагоды, ткуць-вышываюць, гуляюць на дудочках, ды песні спяваюць сумныя. І так тужліва-жаласліва яны выводзяць мелодыю сваімі пяшчотнымі галасамі, што людзі, не гледзячы на страшнага Змея, усе роўна прыходзяць у купальскую ноч да возера, каб паслухаць іх крыштальнае спевы.

Прыйшла і Нара з сяброўкамі паслухаць цудоўныя спевы. Плакалі і не заўважылі, як Змей выйшаў з вады і падкраўся да дзяўчат; схапіў самую прыгожую з іх – Вонкі – і ў ваду.

Даведаўся Рочь пра гора страшнае, кінуўся да возера, ды нічога не мог зрабіць: возера глыбокае, дзе знаходзіцца пячора Змяя – не ведае. Тады змайстраваў ен сабе гуслі чарадзейныя, са звонкімі струнамі; стаў гуляць так, што зямля скалыналася, падымаліся вялікія хвалі, возера выходзіла з берагоў.

Не стала нідзе спакою ад гэтых гукаў Змяю Горебеду. І выйшла пачвара з вады, і крыкнуў Рочь:

- Вярні мне маю нявесту, Парушэння каханую, а сам выбірайся з гэтых месцаў!

- Калі хочаш атрымаць Парушэння назад, ты павінен аддаць мне свае чарадзейныя гуслі і стаць такім жа як я!

- Я павінен стаць Змеем?!

- Так! Ты прымеш мае аблічча, а я стану чалавекам, і буду жыць на зямлі, сярод людзей: буду працягваць несці зло і гора ў гэты свет.

Рочь зрабіў выгляд, што пагадзіўся на гэта. Змей адпусціў Парушэння і запатрабаваў у Rocha аддаць яму гуслі. Але ў апошні момант юнак змог ударыць па струнах з апантанай сілай. Ад пранізлівых гукаў Горебед зваліўся нежывым. І ўсе ж праклен пачвары паспела адбыцца: Рочь ператварыўся ў Змея, але душа яго засталася ранейшай: добрай і спагаднай.

Ен не губіў людзей, а дапамагаў ім. Аднойчы зімой некалькі рыбакоў праваліліся пад лед, ніхто не мог ім дапамагчы. Іх крыкі аб дапамозе пачуў Рочь. Ен выграб на беразе дзве жмені зямлі і насыпаў у возера, на гэтым цудадзейным пяшчаным востраве і выратаваліся рыбакі. З тых часоў у народзе сталі называць Роча Добродаром.

Нара не змагла перажыць расстання з каханым. Доўга плакала яна, гледзячы на падарунак Роча – чароўнае люстэрка, успамінала далікатныя сустрэчы і добрыя, крыху сумныя, вочы свайго каханага. Выпала чароўнае люстэрка з аслабелых рук, пырснула яно дробнымі асколкамі – праменьчыкамі. І там, дзе ўпалі асколкі, імгненна забілі бурлівыя крыніцы-крынічкі, напаўняючы возера светлай і празрыстай, як сама любоў Нары і Роча, вадой.

А дзяўчына ператварылася ў белокрылую чайку, якая да гэтага часу летае над азерамі, няўцешна плача і кліча свайго каханага... Імены закаханых, зліўшыся разам, далі назву возера Нарач, на берагах якога калі-то юныя Нара і Рочь святкавалі Купалле.

Непадалек ад возера Нарач размясцілася маляўнічае азярцо Знак, якое ўтварылася на месцы, дзе Змей Добродар браў зямлю. А там, дзе гэтая зямля лягла, з'явіўся востраў – Востраў Змяя Добродара.

posmotrim.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*