Легенда про город гомель на белорусском языке – Легенды Гомеля змясцілі на цішотцы

Содержание

Мотив Всемирного потопа в белорусских легендах и преданиях (деревня Погонцы Светлогорского района Гомельской области)

В окрестностях деревни Погонцы Светлогорского района Гомельской области Беларуси есть озеро, посередине которого видна тросточка, которая выдерживает грозу, дождь и сильный ветер.

Согласно легенде, записанной в 2011 году студенткой филологического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Викторией Петроченко со слов её бабушки, Марии Елисеевны Титовой, ранее здесь в небольшой деревушке жили люди.

Однажды сюда пришёл старичок с тросточкой. Он заходил в каждый дом и просил хлеба, но везде ему отказывали. Только в последнем доме, где жила женщина с маленькими детьми, старик нашёл приют.

Женщина как раз выпекала хлеб в печи. Им она и угостила старичка, который посидел немного в доме гостеприимной хозяйки, а затем сказал: «Я затоплю эту деревню, потому что в ней живут злые и жадные люди. Забирай своих детей и немедленно уходи в другое селение»

.

Женщина не посмела ослушаться старичка, от которого исходила непререкаемая воля, поскорее собрала нужные вещи, взяла детей и ушла.

Старик же подождал, пока женщина и дети скроются из виду, стукнул своей тросточкой по земле, и деревни не стало. В этот же миг загадочный старик исчез, на месте поселения появилось озеро, а на озере, в самом его центре, выступала из воды тросточка старичка…

Читать далее: Дер. Погонцы, легенда об озере

Фрагмент из книги: © А. Ф. Рогалев. Скрытый смысл географических названий, легенд и преданий (на материале Беларуси). – Гомель: Барк, 2011. – С. 196–197. Ссылка в соответствии с действующим законодательством обязательна.

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

rogalevblog.wordpress.com

Нашы гарады — Гомель — Краязнаўчы сайт Гомеля і Гомельшчыны

Гомель упершыню ўпамінаецца ў пісьмовых крыніцах пад 1142 годам.

Паўнаводная рака з трох бакоў акружае лясісты ўзгорак, на якім прытулілася невялікае паселішча: 3 раніцы і да позняга вечара плывуць па рацэ нагружаныя розным таварам вялікія чаўны, далёка чуваць зычныя галасы весляроў: «Го! Го! Мель!» (адна з версій назвы горада). А кругом як акінуць вокам непраходныя гушчары, балоты, азёры, якія кішаць звярамі, птушкамі, рыбай.

Так, па сведчанню гісторыкаў, выглядаў у пачатку нашага тысячагоддзя старажытны Гомій (у выніку ўздзеяння лацінскай мовы ў перыяд польска-літоўскага панавання змяніўся на Гомель), праз які праходзілі гандлёвыя шляхі, што вялі да Дняпра, а адтуль — да розных плямёнаў поўдня і поўначы. За гэты зручны ў геаграфічных адносінах населены пункт вялася барацьба паміж многімі князямі старажытнай Русі. Адзін такі гістарычны факт, калі Гомель зах.апіў смаленскі князь Расціслаў Мсціслававіч, зафіксаваны ў летапісе пад 1142 годам. Гэта дата, а больш ранняй у летапісах няма, і лічыцца часам узнікнення горада. Але ёсць падставы меркаваць, што існаваў ён яшчэ ў першым тысячагоддзі. Пры будаўніцтве маста Гомель — Нова-Беліца знойдзены 82 арабскія манеты, якія адносяцца да IX — X стагоддзяў, а каля старога рэчышча ракі Сож — многа прылад каменнага веку.

Перыяд феадальнай раздробленасці і княжацкіх міжусобіц на Русі адмоўна адбіваўся і на развіцці гарадоў. Пасля смаленскага князя Расціслава Мсціслававіча Гомель вярнулі сабе чарнігаўскія князі. У пачатку XIV стагоддзя ён уваходзіць у склад Вялікага княства Літоўскага. Пасля смерці ў 1492 годзе Казіміра IV — вялікага князя літоўскага і караля Польшчы — польска-літоўская унія некалькі аслабла. Маскоўскі князь Іван III скарыстаў выпадак для звароту рускіх зямель. Ен 2 разы ваяваў з сынам Казіміра Аляксандрам — у 1492—1494 і 1500— 1503 гадах. У выніку 25 гарадоў, у ліку якіх — Гомель, адышлі да Рускай дзяржавы. Вось што гаварылі ў час мірных перагавораў у 1503 годзе з польска-літоўскімі пасламі маскоўскія баяры: «Ано и не то одно наша отчина, кои городы и волости ныне за нами: и вся Русская земля из старины от наших прародителей наша отчина». Але ў час руска-літоўскай вайны 1534— 1537 гадоў (перад ёй было іх яшчэ некалькі), пасля таго, як горад захапіў гетман Радзівіл і жорстка расправіўся з яго абаронцамі, ён на доўгія гады вяртаецца пад уладу польска-літоўскіх феадалаў. У канцы XVI — пачатку XVII стагоддзя Гомель пачынае хутка развівацца і становіцца буйным гандлёвым і рамесным цэнтрам, добра ўмацаванай крэпасцю, атрымоўвае магдэбургскае права. У 1595 годзе тут пабываў з войскам легендарны С. Налівайка, якога горача падтрымала гарадская бедната. Пазней, у час вызваленчай вайны ўкраінскага і беларускага народаў 1648—1654 гадоў, жыхары Гомеля добраахвотна адчынілі вароты горада перад казацкімі войскамі А. Нябабы. Але гетман Радзівіл сабраў вялікае войска і пасля доўгай асады ўзяў горад, які падвергнуўся вялікаму апусташэнню, а насельніцтва — катаванням. У гады руска-польскай вайны 1654—1667 гадоў гараджане аказваюць дапамогу казацкаму войску палкоўніка I. Залатарэнкі авалодаць гарадскім замкам, дзе знаходзіўся моцны гарнізон польскай пяхоты і татарскай конніцы, у выніку чаго горад зноў заняты рускімі войскамі. Калі к восені 1655 года амаль уся Беларусь была далучана да Расіі, цар Аляксей Міхайлавіч да свайго тытула дадаў: «вялікі князь Літоўскі і Белай Расіі, Валынскі і Падольскі». Вясною 1660 года Польшча адваявала значную частку Беларусі, а пасля Андрусаўскага перамір’я ў 1667 годзе Гомель застаўся пад уладай Рэчы Паспалітай. Земляробства, гандаль, промыслы тут пачалі затухаць, пры гэтым узмацніўся сацыяльны і нацыянальнарэлігійны прыгнёт гарадской беднаты. Асабліва жудасныя формы ён прыняў пры магнатах Чартарыйскіх, у прыватнасці пры Міхаіле. Апошні, баючыся выступленняў гараджан, аднавіў разбураны замак, пабудаваў у ім новыя дубовыя памяшканні з байніцамі, абнёс яго высокай сцяной і земляным валам, глыбокім ровам з пад’ёмнымі мастамі. Частка рова і вала захавалася да нашых дзён.

У 1700 годзе Пётр I пачаў вайну са Швецыяй, якая ўвайшла ў гісторыю пад назвай Паўночнай. Актыўна ўдзельнічалі ў ёй і жыхары Гомеля. Яны нападалі на тылы ворага, арганізоўвалі засады, чым у немалой меры садзейнічалі перамозе рускіх войск у бітве каля вёскі Лясная (паблізу Слаўгарада) у верасні 1708 года. У 1772 годзе Гомель увайшоў у рускую дзяржаву, стаў павятовым горадам Магілёўскай губерні. Налічваў ён у гэты час каля 5 тыс. жыхароў. Екацярына II у 1775 годзе аддала яго ў вечнае карыстанне фельдмаршалу П. А. Румянцаву-Задунайскаму. Новы гаспадар на месцы замка Чартарыйскага ўзвёў каменны палац, залажыў парк. У 1834 годзе сын фельдмаршала Сяргей Румянцаў прадаў горад дзяржаўнай казне, а палац — князю ПаскевічуЭрывонскаму. Той яго занава перабудаваў, значных змен зведаў і парк. А калі Мікалай I «за асобыя заслугі» аддаў Паскевічу і сам горад, той пачаў тут ствараць буйную прамысловасць.

У 1850 годзе праз горад праходзіць шаша Пецярбург — Кіеў і тэлеграфная лінія Пецярбург — Севастопаль, у 1873 — чыгуначная лінія Лібава-Роменскай дарогі, а ў 1888 — Палескай. Усё гэта вывела Гомель у лік буйных эканамічных цэнтраў Расіі, дзе ў 1912 годзе дзейнічала 41 прадпрыемства, жыло каля 80 тыс. чалавек, хоць сам горад меў непрыглядны выгляд. 3 амаль 150 яго вуліц замошчаны былі толькі некалькі, таму, асабліва во-сенню і вясной, ён патанаў у гразі. У нястачы жыў прамысловы люд. Для яго не хапала бальніц, навучальных устаноў, а культурных — не было зусім. Затое піўныя лаўкі, малітоўныя дамы, цэрквы былі на кожным вугле.

Яшчэ ў 1886 годзе тут адбылася буйная забастоўка рабочых чыгуначных майстэрань, для ўспакаення якой прыязджаў з Магілёва сам генерал-губернатар. У 1897 годзе ў Гомелі была створана пер,шая сацыял-дэмакратычная група, якая правяла ў 1901 годзе дэманстрацыю, дзе рабочыя ўжо неслі лозунгі са словамі «Далоў царскае самадзяржаўе!». А калі ў 1904 грдзе быў створан Палескі камітэт РСДРП, ён размясціўся ў Гомелі. Тут упершыню ў Беларусі былі надрукаваны працы У. I. Лені-на «Да сялянскай беднаты» і «Рэвалюцыйны авантурызм», выходзіла падпольная бальшавіцкая газета «Палескі лісток», некалькі экземпляраў якой захоўваюцца сёння ў мясцовым краязнаўчым музеі. За дзейнасцю Палескага камітэта РСДРП сачыў У. I. Ленін, вёў з ім перапіску. У снежні 1905 года камітэт правёў у горадзе ўсеагульную палітычную стачку і 10 дзён улада ў ім належала бастуючым. 19 снежня ў горад увайшоў карны атрад на чале з генералам Арловым, і выступленне рабочых было падаўлена. У гісторыю рэвалюцыйных падзей на Беларусі ўвайшло паўстанне тут салдатаў у 1916 годзе, у якім удзельнічала каля 4 тыс. чалавек. 30 кастрычніка (12 лістапада) 1917 года адбылося пасяджэнне гарадскога Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў, на якім была аб’яўлена Савецкая ўлада ў Гомелі. Але нямала цяжкіх выпрабаванняў зведаў горад і ў паслярэвалюцыйны час. Акупацыю нямецкімі войскамі ў 1918 годзе, контррэвалюцыйны стракапытаўскі мяцеж 1919 года, гады грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў. Многае ў сённяшнім Гомелі напамінае аб гэтых трагічных падзеях, які ператварыўся за пасляваенны час у другі па велічыне горад у рэспубліцы, стаў буйнейшым прамысловым, навучальным і культурным цэнтрам. Ен лічыцца і адным з прыгажэйшых гарадоў Беларусі. Заглянем у найбольш цікавыя мясціны гэтага абласнога цэнтра, якім ён стаў з 1938 года. Плошча Леніна. Побач з ёй, на высокім правым беразе Сожа, раскінуўся парк культуры і адпачынку імя А. В. Луначарскага з дварцова-паркавым ансамблем Румянцавых — Паскевічаў. Па сваёй мастацкай завершанасці ансамбль належыць да лепшых узораў паркабудаўніцтва канца XVIII — пачатку XIX стагоддзя. Галоўнай жамчужынай тут па праву лічыцца велічны белакаменны гмах княжацкага палаца, у якім цяпер размясціўся абласны краязнаўчы музей і Палац піянераў і школьнікаў. Цікавы гэты шэдэўр не толькі сваёй архітэктурай. Сын фельдмаршала П. А. Румянцава М. П. Румянцаў тут захоўваў славутую калекцыю кніг і рукапісаў, якая паклала затым пачатак Дзяржаўнай бібліятэцы СССР імя У. I. Леніна ў Маскве. Па-асабліваму дарагі палац гамяльчанам і ў сувязі з падзеямі Кастрычніцкай рэвалюцыі і Вялікай Айчыннай вайны. У ім у 1917 годзе была абвешчана Савецкая ўлада ў горадзе і павеце, у 1941 годзе тут размяшчаўся штаб Цэнтральнага фронту, утвораны паводле рашэння Стаўкі Вярхоўнага камандавання. Ен кіраваў абаронай горада, у якой разам з байцамі Чырвонай Арміі прымаў удзел Гомельскі полк народнага апалчэння. Абарона Гомеля дала магчымасць часцям Заходняга фронту выйсці з акружэння, садзейнічала зрыву плана маланкавай вайны. На тэрыторыі парка, дзе расце больш за 100 відаў дрэў, цікавасць у наведвальнікаў выклікаюць будынкі Петрапаўлаўскага сабора, у якім «пасяліўся» планетарый, і былога цукровага завода — цяпер аранжарэя, капліца — пахавальніца Паскевічаў, павільён «Грот», Ніжні і Верхні масты, аглядная У гэтай гістарычнай частцы Гомеля, бо тут, як лічаць даследчыкі, закладвалася першае паселішча старажытнага . Гомія, заўсёды мнагалюдна. На Ленінскай плошчы знаходзіцца абласны драматычны тэатр, побач — Палац спорту, адсюль бяруць пачатак галоўныя вуліцы горада Савецкая, Кірава, Пралетарская. У некалькіх хвілінах хадзьбы ад плошчы — невялічкая вуліца Камісарава, названая ў памяць актыўнага ўдзельніка рэвалюцыйных падзей на Гомельшчыне, бальшавіка С. С. Камісарава. На ёй, ля самага берага Сожа, захаваўся цікавы помнік архітэктуры мінулага — драўляны будынак Ільінскай царквы. Гэта месца, дзе рос густы лес, некалі засялялі стараверы, якія хаваліся тут ад гневу маскоўскіх цароў. Яны і пабудавалі ў 1737 годзе царкву.

У кароткім нарысе нельга пералічыць усяго, чым цікавы сённяшні Гомель. Тут трэба пабываць, прайсціся няспешна па Савецкай — былой Румянцаўскай, дзе захавалася многа будынкаў мінулага стагоддзя і дзе амаль кожны з іх — цэлая старонка ў гісторыі горада, па сучаснай вуліцы Перамогі, праспекце Леніна, наведаць Прывакзальную плошчу, дзе зусім нядаўна паднялася вышынная гасцініца «Гомель». Вось, скажам, будынак Цэнтральнага універмага на перасячэнні Савецкай і Камунараў. Колькі людзей тут перабывае толькі за адзін дзень! Але далёка многія з іх не ведаюць, што да рэвалюцыі на гэтым месцы знаходзілася гасцініца «Савоя». Калі ў 1919 годзе ў горадзе пачаўся стракапытаўскі мяцеж, у яе будынку забарыкадавалася група бальшавікоў горада, байцоў інтэрнацыянальнага атрада і супрацоўнікаў міліцыі. Два дні яны гераічна адбівалі атакі белагвардзейцаў, але пасля моцнага артылерыйскага абстрэлу, калі будынак гасцініцы быў разбураны, вымушаны былі спыніць супраціўленне. Большасць з застаўшыхся ў жывых пасля здзекаў былі расстраляны. У памяць аб героях вуліца Мясніцкая, дзе знаходзіўся будынак гасцініцы, стала вуліцай Камунараў. На брацкай магіле загінуўшых у скверы імя Дзяржынскага пастаўлены помнік, імёнамі многіх названы вуліцы горада.

А колькі ў сённяшнім Гомелі памятных месц, звязаных з гераічнай барацьбой падпольшчыкаў у гады Вялікай Айчыннай вайны! На вуліцах Песіна, Пляханава, Дзяржынскага захоўваюцца драўляныя домікі, у якіх былі явачныя кватэры патрыётаў, на многіх дамах вісяць мемарыяльныя дошкі, у Студэнцкім парку на Савецкай і на вуліцы Міру — брацкія магілы з імёнамі загінуўшых. У акупіраваным горадзе амаль не было такога прадпрыемства, дзе б не дзейнічала падпольная група. I не было такога дня, каб не грымелі выбухі на чыгунках, вакзалах, у кінатэатрах, дамах, дзе жылі фашысты, на заводах. Вялікі ўрон наносілі патрыёты ворагу, але і кожны трэці з іх загінуў у гэтай барацьбе. Гамяльчане з гонарам называюць сёння імёны Е. I. Барыкіна, А. Л. Ісачанкі, Ц. С. Барадзіна, подзвігі якіх Радзіма адзначыла залатымі зоркамі Герояў Савецкага Саюза. А ўсяго за гады вайны гэтага звання ўдастоена 60 гамяльчан. Помняць і захоўваюць гісторыю свайго горада гамяльчане. А яна тут і ў архітэктурных помніках, і ў экспанатах музеяў, і ў назвах вуліц, мікрараёнаў, прадпрыемстваў, у камяні і бронзе на брацкіх могілках, мемарыяльных комплексах. Пішуць гісторыю гараджане і сваімі сённяшнімі працоўнымі дасягненнямі. Няма на карце Радзімы кутка, дзе б не ведалі гэты горад. 3 першых гадоў Савецкай улады вырабляе металаапрацоўчыя станкі завод імя Кірава, якія сёння экспартуюцца і ў многія дзяржавы свету, няма ў краіне калгаса або саўгаса, дзе б не працавала тэхніка «Гомсельмаша», ракі — дзе б не курсіравалі параходы суднабудаўнічага завода. Амаль дзесятую частку ўсесаюзнага аб’ёму шкла вырабляе шклозавод, а колькі з’явілася тут прадпрыемстваў у апошнія гады! Цяжка сёння прыпомніць. галіну прамысловасці, у якую не ўносілі б свой уклад гамяльчане.

У горадзе дзейнічаюць 4 вышэйшыя навучальныя ўстановы, 9 тэхнікумаў, амаль 20 прафесіянальна-тэхнічных вучылішчаў, каля 10 навукова-даследчых устаноў, больш чым 50 сярэдніх школ, некалькі палацаў культуры, дзесяткі клубаў, бібліятэк. Есць тут 2 тэатры, філармонія. Гомель і адзін з самых зялёных гарадоў, прычым не толькі ў рэспубліцы. А якія тут краявіды ў ваколіцах. У адным з іх, на левым беразе Сожа, размешчаны шырока вядомы дом адпачынку «Чонкі». Сёння цяжка нагадаць, якім будзе Гомель праз 50—100 гадоў, але вядома адно — ён стане яшчэ больш утульным, прыгожым.

 

Крыніца: Малішэўскі У.А., Пабока П.М. “Нашы гарады”

nashkraj.info

Легенды озера Нарочь на беларусском языке

Легенды возера Нарач на беларускай мове

Шмат месцаў на зямлі вядзьмарскіх і загадкавых, але край азер, лясоў і балот – заўседы таямніца, натхненне, казка.

Без легенд і казак, народжаных народам Нарачанскага краю, не будзе аповяд пра яго поўным. Толькі аб самім возеры Нарач захавалася некалькі легенд.

Адна з іх распавядае пра тое, што даўным-даўно ніякіх азер тут не было. Стаяў усюды глухі, дрымучы лес. У лесе, у хатцы жыў ляснік са сваей дачкой. Дачка была дзіўнай прыгажуняй з доўгімі бялявымі, як лен, валасамі.

Дачуўшыся аб незвычайнай прыгажосці дзяўчыны, да яе прыязджалі сватацца жаніхі. Але Нара, так звалі прыгажуню, усім адмаўляла. Яна ўжо любіла моцнага і адважнага юнака, які, да таго ж быў майстрам на ўсе рукі.

Аднойчы летам, у ліку іншых падарункаў, юнак падарыў Наре люстэрка, са словамі: «Беражы яго, яно чароўнае, яно адліта з рудниковых пясчынак. У яго празрыстай глыбіні ты зможаш убачыць свой лес». Тады Нара зазірнула ў люстэрка і ўбачыла: яснае чыстае неба, возера колеру неба, хвалі закіпае стромкія і чайка над вадою лунае.

Але ў той момант нішто не прадвяшчала дрэннага каханым, і Нара нічога не зразумела з свайго бачання. Лета прайшло, наступіла восень, яна-то і прынесла бяду. Слугі аднаго з мясцовых багацеяў наляцелі ў хатку лесніка, яго забілі, а дачка схапілі і адвялі да гаспадара.

Плакала Нара і чакала дапамогі ад каханага. І дапамогу прыйшла. Юнак прабраўся ў палац, забіў ненавіснага пана, але прачнулася варта… Ускочыўшы на коней, любасныя паспрабавалі сысці ад пагоні, а яна ўсе бліжэй і бліжэй, і вось ужо наганяе. Юнак адправіў Парушэння ў бок яе дома, а сам адвеў пагоню.

Прымчалася дзяўчына на кані да таго месца, дзе быў яе з бацькам дом, і ўбачыла толькі папялішча. У знямозе апусцілася яна на зямлю і стала чакаць жаніха. Шмат прайшло часу, а юнак усе не з’яўляўся. І тады успомніла Нара пра люстэрка, зазірнула ў яго і ўбачыла – ляжыць на ўзгорку цела забітага юнакі, варта над ім верны конь ды крумкач кружыць. У жаху выпусціла дзяўчына люстэрка…

Таксама існуе іншая легенда ўзнікнення возера Нарач:

Калісьці на беразе вялікага возера з крыштальна-празрыстай вадой жыла дзяўчына Нара. На заходзе любіла яна сядзець ля вады на пяшчаным беразе і спяваць, падыгрываючы сабе на арфе.

Аднойчы песні Нары пачуў пан, стары ўдавец, і захацелася яму ўзяць дзяўчыну ў жонкі. Але ў Нары быў жаніх, і яна адмовілася. Тады слугі забілі хлопца, а дзяўчыну прывялі ў панскія харомы.

У ноч перад шлюбам Нара падпаліла палац і паспрабавала ўцячы. На беразе яе нагнала палацавая ахова. Калі Нара зразумела, што ад пагоні не сысці, кінулася ў ваду.

З таго часу і называюць возера яе імем — Нара або Нарач.

Яшчэ адна легенда распавядае пра тое,

​што даўным-даўно азер тут не было, а стаяў густы дрымучы лес. У лесе ў хатцы жыў ляснік са сваей прыгажуняй дачкой. Многія прыязджалі да яе сватацца, але яна любіла адважнага і моцнага юнака, які да таго ж быў майстрам на ўсе рукі.

Аднойчы юнак падарыў сваей каханай люстэрка і сказаў: «Беражы яго, яно чароўнае і адліта з крынічных пясчынак, у ім ты ўбачыш свой лес.» Калі дзяўчына зазірнула ў люстэрка, то ўбачыла возера колеру неба і чайку, самотна парящую над хвалямі, але яна нічога не зразумела з гэтага бачання.

Аднойчы багаты памешчык паляваў у тых месцах, убачыў прыгажуню Галіну і загадаў сваім слугам даставіць яе ў яго замак. Каханы паспяшаўся на дапамогу. Забіўшы ненавіснага пана, маладыя сабраліся бегчы, але прачнулася вартавога, і юнак, загадаўшы Галіне схавацца, адвеў пагоню.

Доўга чакала дзяўчына свайго жаніха, але так і не дачакалася. Успомніўшы пра люстэрка, яна зазірнула ў яго і ўбачыла ляжачага на зямлі юнака. У роспачы выпусціла дзяўчына люстэрка і там, дзе ўпалі серабрыстыя аскепкі, зазіхацелі возера: з самага вялікага ўтварылася возера Нарач, сама ж дзяўчына ператварылася ў чайку, якая да гэтага часу кружыць над вадой і кліча свайго каханага.

Іншая легенда абвяшчае,

што не было Нарачы тут, не было Баторына і Мястра. Не было гэтых бялявых прыбярэжных бяроз, крыку чаек і выбеленых стагоддзямі аблокаў. Была толькі гінула, чорная зямля, як і яе ограбленная лес. І жыла на гэтай зямлі непрыгожая, як і сама зямля, дзяўчына Аленка. Але душой была Аленка святлей за самы белы дзень – столькі непрыкметнага хараства таілася ў ей.

Радаваліся дабрыні дзяўчыны простыя людзі, не раз сушыла яна слезы іх горкіх няшчасцяў. І ўсім сэрцам палюбіў непрыгожую дзяўчыну хлопец-прыгажун. Толькі сярод людзей былі і злыя людзі. Яны дакаралі, павучалі яго: «Не трэба мець вачэй, каб бачыць, якая непрыемная твая выбранніца».

Захліснула пакутай, смуткам параненае сэрца. Да рассветных зорь хлопец насіў па зямлі чорную смутак, і яна лілася з сэрца журботнай, сумнай песняй. І столькі непадробнага пачуцця было ў яе простых словах, столькі жадання надзяліць прыгажосцю ўвесь свет! Не магла песня не крануць сэрца добрага чараўніка. І ен, расчувствовавшись ею да слез, вырашыў дапамагчы бядзе юнакі: падараваў яму чароўнае люстэрка.

Посмотрелась ў люстэрка Аленка – прыгажуняй стала. Пасвятлела на чорнай зямлі ад яе дзіўны прыгажосці. У сведкі іх шчасця склікаў юнак ўсіх добрых людзей. Упершыню яго сэрца спявала пра шчасце. Аднак нядоўгім было яно.

Пачуў пра цуд князь з палаца. Зайздрасцю засвяціліся хітрыя вочы, калі прыгажуня пераступіла княскі парог. Гэта скарб за ўсе мае даражэй, — толькі і сказаў князь. Закаханых разлучылі. Праклінаючы сваю прыгажосць, жорстка пакарала ў палацы князя чароўнае люстэрка дзяўчына: разбіла яго, і ў шумным радасным гомане прыснуло яно дробнымі асколкамі-пырскамі. І там, дзе ўпалі асколкі, імгненна з’явіўся крыніца, забілася паспяхова і бурна.

Пад хвалямі, празрыстымі і светлымі, як само каханне, хаваў ен княскі палац. А калі пенныя хвалі супакоіліся, вачам людзей адкрыўся цуд: раскінулася перад імі вялізнае блакітнае возера. І тыя, хто глядзеўся ў яго, прыгажэлі душой і сэрцам. А Нарач – значыць, названая хлопца, кажуць людзі. У кожнай казцы прыгажосць і каханне, каханне і трагедыя…

Яшчэ адна легенда расказвае,

што даўным-даўно ў гэтых цудоўных маляўнічых месцах жылі працавітыя, адкрытыя душой і сэрцам, людзі. Беражліва і з любоўю ставіліся да лясоў, азераў, лугах і палях, як да сваей роднай маці, якая іх выпестовала і ўзгадавала. Разумелі мову птушак і звяроў, шолах лісця і травы, плескат азерных хваль.

У гэтым Богам береженом краі, на ўскрайку густога лесу, стаяла весачка, у якой жыла дзяўчына-прыгажуня, быццам бы народжаная сонцам. Імя яе было Нара. Многія аглядваліся на яе, ды толькі сэрца Нары было аддадзена адзінаму каханаму чалавеку – Рочу. Рочь – хлопец высокі, стройны, моцны, працавіты. Бог надзяліў яго добрай, светлай душой і чароўным дарам майстраваць прадметы, якія валодаюць цудадзейнай сілай.

Вельмі ен любіў сваю Парушэння, дня не мог пражыць без яе. Моцна хацелася Рочу зрабіць каханай якой-небудзь незвычайны цудоўны падарунак. Дзе б ен не быў: у лесе, на недалекай речушке, у полі – адусюль прыносіў дадому чароўныя кропелькі расы і крынічныя пясчынкі, якія свяціліся першымі праменьчыкамі сонца, пераліваліся колерамі вяселкі, месяцовым водбліскам ракі. І калі кропелек-пясчынак сабралася шмат, Рочь адліў з іх цудоўнае люстэрка, якое стала валодаць цудадзейнай сілай – магло прадказваць лес чалавека.

Аднойчы, на чароўную купальскую ноч падарыў Рочь сваей каханай Наре гэта цудоўнае люстэрка, сказаўшы: « Беражы яго, яно чароўнае, у ім ты можаш убачыць тое, што чакае цябе наперадзе!» Паглядзеўшы ў яго, дзяўчына ўбачыла вялікае возера колеру блакітнага неба і самотна парящую чайку над ім, але нічога не зразумела з гэтага бачання.

Скончылася дзівосная Купальская ноч, маладыя хлопцы і дзяўчаты разыходзіліся па хатах і ў гэты час адкуль ні вазьміся з«явіўся на беразе возера страшны Змей. З чужых краеў приползло цуд брыдкае, страшыдла рагатая. Спадабалася яму чароўнае возера ў бурштынавых берагах і ен пасяліўся ў ім. Счарнеў возера, высахлі лесу на берагах яго, нават сонейка не з»яўлялася з-за чорных аблокаў. Стала змрочна, няўтульна, страшна ў гэтых краях.

З таго часу пачалі знікаць мясцовыя прыгажуні: птушкі паляцелі, танцорки, майстрыхі лепшыя. Пойдзе да возера якая-небудзь, таму не вяртаецца. У многія дамы прыйшла бяда. Пайшлі чуткі, што вадзяны Змей, якога празвалі Горебедом, дзяўчат забірае да сябе ў возера на забаву.

Адзін раз у годзе, у летнюю купальскую ноч, калі поўню. залівае возера срэбным святлом, Змей выпускае сваіх нявольніц да ўзыходу сонца. І водзяць яны карагоды, ткуць-вышываюць, гуляюць на дудочках, ды песні спяваюць сумныя. І так тужліва-жаласліва яны выводзяць мелодыю сваімі пяшчотнымі галасамі, што людзі, не гледзячы на страшнага Змея, усе роўна прыходзяць у купальскую ноч да возера, каб паслухаць іх крыштальнае спевы.

Прыйшла і Нара з сяброўкамі паслухаць цудоўныя спевы. Плакалі і не заўважылі, як Змей выйшаў з вады і падкраўся да дзяўчат; схапіў самую прыгожую з іх – Вонкі – і ў ваду.

Даведаўся Рочь пра гора страшнае, кінуўся да возера, ды нічога не мог зрабіць: возера глыбокае, дзе знаходзіцца пячора Змяя – не ведае. Тады змайстраваў ен сабе гуслі чарадзейныя, са звонкімі струнамі; стаў гуляць так, што зямля скалыналася, падымаліся вялікія хвалі, возера выходзіла з берагоў.

Не стала нідзе спакою ад гэтых гукаў Змяю Горебеду. І выйшла пачвара з вады, і крыкнуў Рочь:

— Вярні мне маю нявесту, Парушэння каханую, а сам выбірайся з гэтых месцаў!

— Калі хочаш атрымаць Парушэння назад, ты павінен аддаць мне свае чарадзейныя гуслі і стаць такім жа як я!

— Я павінен стаць Змеем?!

— Так! Ты прымеш мае аблічча, а я стану чалавекам, і буду жыць на зямлі, сярод людзей: буду працягваць несці зло і гора ў гэты свет.

Рочь зрабіў выгляд, што пагадзіўся на гэта. Змей адпусціў Парушэння і запатрабаваў у Rocha аддаць яму гуслі. Але ў апошні момант юнак змог ударыць па струнах з апантанай сілай. Ад пранізлівых гукаў Горебед зваліўся нежывым. І ўсе ж праклен пачвары паспела адбыцца: Рочь ператварыўся ў Змея, але душа яго засталася ранейшай: добрай і спагаднай.

Ен не губіў людзей, а дапамагаў ім. Аднойчы зімой некалькі рыбакоў праваліліся пад лед, ніхто не мог ім дапамагчы. Іх крыкі аб дапамозе пачуў Рочь. Ен выграб на беразе дзве жмені зямлі і насыпаў у возера, на гэтым цудадзейным пяшчаным востраве і выратаваліся рыбакі. З тых часоў у народзе сталі называць Роча Добродаром.

Нара не змагла перажыць расстання з каханым. Доўга плакала яна, гледзячы на падарунак Роча – чароўнае люстэрка, успамінала далікатныя сустрэчы і добрыя, крыху сумныя, вочы свайго каханага. Выпала чароўнае люстэрка з аслабелых рук, пырснула яно дробнымі асколкамі – праменьчыкамі. І там, дзе ўпалі асколкі, імгненна забілі бурлівыя крыніцы-крынічкі, напаўняючы возера светлай і празрыстай, як сама любоў Нары і Роча, вадой.

А дзяўчына ператварылася ў белокрылую чайку, якая да гэтага часу летае над азерамі, няўцешна плача і кліча свайго каханага… Імены закаханых, зліўшыся разам, далі назву возера Нарач, на берагах якога калі-то юныя Нара і Рочь святкавалі Купалле.

Непадалек ад возера Нарач размясцілася маляўнічае азярцо Знак, якое ўтварылася на месцы, дзе Змей Добродар браў зямлю. А там, дзе гэтая зямля лягла, з’явіўся востраў – Востраў Змяя Добродара.

posmotrim.by

Происхождение названий белорусских городов — реферат

Происхождение названий белорусских городов

В IX в. славяне жили уже на всей территории нынешней Беларуси.  На землях Беларуси было 35 городов, упоминаемых в источниках 9 — 13 веков. Самые древние из них — Туров, Полоцк и Заславль. В Беларуси в 17 веке насчитывалось 37 городов, 320 местечек. Возникали города вблизи дворов, феодальных замков, а также на месте сельских поселений. Количество горожан пополнялось за счет сельского населения, которое переселялось в города, убегая от своих хозяев, жителей других городов и иностранцев. Самым старым белорусским городом считается Полоцк (Полотеск), первое упоминание о котором относится к 862 г. 

Полоцк

История древнего Полоцка полна легенд и преданий. Ранние письменные источники говорят о Полоцке конца IX – начала X в. как об укреплённом политическом центре со своим великим князем, что принимал участие вместе с другими князьями в дальних походах. Полоцк основан в низине р.Палаты, от которой и получил свое название. Помимо древнего культурного слоя с лепной керамикой имеются наслоения X – XIII вв., которые представляют собой остатки поселения на холме при впадении р. Палаты в Западную Двину. Оно позже стала называться Верхнем замком.

 

Вскоре поселение окружается мощной системой зданий, начинается храмовое строительство, складывается очень  плотная, типичная городская деревянная застройка, которая имела название «окольный город». Среди жителей  этого района – кузнецы, ювелиры, кожевники. Преобразование Полоцка  в стольный город крупнейшего  феодального Полоцкого княжества  шло параллельно с перерастанием  его в важный центр ремесла  и торговли. Этому в немалой  степени способствовало исключительно  выгодное географическое положение  города на одном из путей «из варяг в греки».

 

Лепель

Город получил свое наименование от названия здешнего водного  объекта — озера Лепель. Исследователь  А. Качубинский полагал, что основа названия сокрыта в балтском слове Нера, то есть липа. Он интерпретировал слово «Лепель» следующим образом: «озеро, размещенное в липовом лесу».

 

Еще одна версия немецкого этимолога М. Фасмера, который указывал на латышское слово lepa — белая лилия, кувшинка. В данном случае объяснение, сводится к характеристике растительности самого озера.

 

И, наконец, третья версия, на мой взгляд наиболее прагматичная, самого А. Рогалева: название здешнего озера проистекает от древнейшего фино-угорского, а точнее карельского слова леппа — ольха. Подобных названий, в основе которых лежит это слово, в Карелии, Мордовии, в Архангельской и Вологодской областях множество.

 

Далекие предки фино-угров селились по берегам рек и озер. Они занимались охотой и рыболовством и не знали землепашества. Первостепенное значение в их жизни играл окружавший их мир. Оттого и кумирами их были просто деревья, валуны, цветы, рыбы и звери. Фино-угры молились им и обозначали их именами места своих поселений.

 

 

Туров

О Турове впервые упоминается  в 980 г. в «Повести временных лет». Ученые расходятся в определении  происхождения названия. Одни говорят, что оно идет от имени некоего  князя Тура, другие от тура-быка. Расположен Туров на реке Припять и, согласно летописям, в XII в. был хорошо укрепленной крепостью. 
Нельзя не вспомнить жителя этого города туровского епископа и проповедника Кирилу (середина XII в.), оставившего нам свои творения. Его притчи: памятник мировой философской мысли. Есть и легенда о возникновении города. 
Раньше на этом месте стояли дремучие леса. Припяти совсем не было. Текла через леса большая могучая река Струмень. Теперь от нее и следа не осталось. 
И вот в этот край, богатый зверем и рыбой, пришел князь Тур с войском. 
Лег он однажды спать на горе. Заснул и видит, будто лежит он на поднятом возу, а вокруг -города. И понял князь: сон вещий. Нужно ставить город. Строительство шло быстро: сначала насыпали толстый слой речного песка, на него мелкого угля в три аршина. Потом сверху положили пласт березовой коры, сверху коры насыпали битых горшков, сверху звериных костей. Все это засыпали рыбьей чешуей и землею. Посредине вырыли колодец. 
После Тура, говорит легенда, был князь Комар, после него — княгиня, имя которой забылось. Известно только, что была она великой волшебницей. Когда на Туровщине началась чума, приказала княгиня закопать в землю немого человека, живого бобра и живого медведя. Потом над ними накидали гору, которую назвали Бобруйковой. 
Подходили к Туру разные вороги, но колдунья-княгиня была настороже. Пришло раз большое войско, обложило весь Туров. Княгиня сделала щетку из свиной щетины и бросила ее за городские ворота. Врагу показалось, что вдруг вырос высокий камыш. Бросила она куриное яйцо, а врагу показалось, что разлилась могучая река. 
Туров был тогда большим городом — стояло в нем сорок пять церквей. 

Брест

У впадения реки Мухавец в Западный Буг находится город Брест, ранее Берестье. Летописные воспоминания о нем с 1019 г. Был он, несомненно, пограничной крепостью, входил до второй половины XII в. в Туровское княжество, затем в состав Волынского. 
По преданию, город возник так. Вез купец свой товар в Литву да завяз в болотах. Не выбраться. Стал он драть бересту и настилать ею гать. А когда, выбравшись, съездил в Литву, поставил на этом месте капличку-часовенку. И начали к той капличке, как к святому месту «на бярэсце» ездить люди. Место было тихое, разным ворогам неизвестное. Оседали потихоньку здесь люди, а постепенно и город заложился.

Могилёв

Жизнь Могилева началась не позднее V в. О названии города существует ряд легенд. Одна из них связана с князем Львом Даниловичем. Другая — с богатырем Машекой, над могилой которого насыпан курган, названный «могилой льва». Об этом написана поэма Янки Кулалы.

Суть легенды такова. На том месте, где теперь Могилев, стоял  темный непроходимый лес, от него и  Днепру было тесно. Жил в лесу разбойник  по имени Машека. Обладал он такой силой, что одной рукой останавливал экипаж, ухватив за колесо; вырывал с корнем могучие сосны. Ходил он в медвежьей шкуре. Народ был тогда не слабосильный, но все боялись Машеку. А какой ужас наводил он на села! Приходил, не таясь, и брал, что ему было нужно. Не раз выходили ловить его целые полки, да где что отыщешь в непроходимом лесу! Но и на Машеку пришла погибель. Чего не могли сделать сотни людей, сделала одна женщина.

Ехала однажды по дороге плетеная бричка, запряженная вось¬мериком. В ней сидели молодой мужчина с миловидной женщиной. Тут вдруг появился на дороге Машека, остановил бричку, убил кучера. Мужчина, сидевший в бричке, с размаху опустил свою саблю на голову Машеке, но она лишь лязгнула о стальной шлем. Машека кулаком пригвоздил мужчину к месту. Взглянув на женщину, Машека окаменел: это была та, что отклонила его любовь и заставила подружиться с ветром. Опомнившаеь, он взял женщину на руки и отнес в свою берлогу. Скоро она пришла в себя и стала думать, как ей выбраться. Прикинувшись послушной, она усыпила недоверие разбойника. И вот однажды, когда Машека уснул, она воткнула нож в его горло. Потом выбралась на дорогу, долго шла и, наконец, увидела людей. Место, где закопали разбойника, назвали могилою льва.  А когда там вырос город, он стал зваться Могилевом.

Гомель

Гомель (Гомий) возник в конце первого тысячелетия на землях восточно-славянского союза племен радимичей. Его детинец располагался на территории, омываемой водами реки Сож и водами ручья Гомеюк — от название которого предположительно произошло название города. Высокий левый берег Сожа и глубокие овраги с крутыми склонами, его изрезавшие, создали естественное укрепление. Недолгое время город был центром Гомельского княжества, затем в составе Черниговского княжества. Впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1142 годом как владение черниговских князей. Гомель был ненадолго взят смоленским князем Ростиславом Мстиславичем, однако затем его занял Изяслав Давыдович, после смерти которого в 1161 году он перешёл к Ольговичам. В XII—XIII веках площадь города составляет не менее 40 га, в нём развиты различные ремёсла, торговыми связями связан с городами южной и северной Руси. По археологическим данным город сильно пострадал во время татаро-монгольского нашествия в 1-й половине XIII века. Происхождение названия города Существует не менее шести версий происхождения названия Гомеля. Самая правдоподобная — имя ему дал ручей Гомеюк, впадавший в реку Сож у подножия холма, где и было основано когда-то первое поселение. В пользу этой версии говорят многочисленные аналогии в названиях городов Белоруссии: Минск — на Менке, Полоцк — на Полоте, Витебск — на Витьбе. Согласно другой версии название города происходит от слова «гом», которое могло означать либо холм или овраг, либо быть именем князя или рода, основавших древнее поселение. По версии, бывшей популярной в советское время, название города будто бы пошло от следующей истории: плотогоны, проводившие по реке Сож плоты, предупреждая друг друга об опасности напороться на песчаную отмель, кричали «Го! Го! Мель!». Самая последняя версия, предложенная некоторыми современными исследователями, указывает на происхождение названия Гомель от старинной белорусской формы приветствия: «Даць у гомель», что означает «стукнуть кулаком в плечо».

Рогачёв

Город Рогачев — один из древнейших городов Белоруссии. Ему более 860 лет. В 1142 году о Рогачеве сделана первая запись в Ипатьевской летописи. Тогда он входил в состав Черниговского княжества.

На территории района вдоль  рек Днепра и Друти встречаются остатки древнейших «селищ» и «городищ». При раскопках найдено много ценных археологических находок: каменные топоры, молотки, кремневые стрелы. Находки свидетельствуют о том, что люди жили в этом районе еще в каменном веке. 

Как предполагают исследователи, слово «Рогачев», возможно, происходит от литовского «рагас», означающего святыню, алтарь. А может быть, это название образовалось, потому, что он стоит на рогу, между руслом Днепра и устьем Друти. В конце ХIII столетия Рогачев вместе с Оршею стал частью Великого княжества Литовского. Под властью литовских князей город находился почти до конца ХV века. 
В 1499 году великий князь литовский Александр Каземирович подтвердил право владения Ивана Васильевича на Городок Клецк и Рогачев. В 1508 году эти города перешли во владение сына Ивана Васильевича — Фёдора Ивановича, который получил в качестве приданного за жену Алену еще и Пинск. В 1522 — 23 годах все Пинское няжество перешло во владение жены польского короля Сигизмунда I — королевы Боны. Больше тридцати лет управляла Бона своими владениями, в том числе и Рогачевом. Люблинская уния, подписанная в 1569 году объединила Великое княжество Литовское и Польшу в одно государство Речь Посполитую. В 1564 году во время руско-польской войны Рогачевский замок был взят штурмом и сожжен царскими войсками, а город разрушен. В конце августа 1772 года рогачевцы приняли присягу на верность императрице Екатерине II .

Минск

Ранняя история Минска представляет не только научный, но и большой общественный интерес. Русские летописцы рисуют Минск городом Полоцкой земли, который решился в 1067 году выступить против войск Киевских, Черниговских и Переяславских князей сильной крепостью, что испытала в 1116 двухмесячную осаду Владимира Мономаха. Минск – столица удельного княжества, его владельцы принимали активное участие в политической жизни Полоцкого княжества. Содержание летописного записи 1068, а также название города – Минск, Менеск – стали поводом выразить в 30-х годах нашего века мнение, что город сначала находился за пределами современного Минска и располагался по р. Менке около д. Гарадище в 15 км к западу от Минска (здесь сохранились остатки большого замка феодального времени). Этой мысли и сейчас придерживаются некоторые исследователи.

 

Чтобы согласиться с этим мнением, необходимо было убедиться, что, во-первых, поселение на Менске существовало в 60-х годах XI в.; Во-вторых, что оно имело крепостные сооружения, о которых вспоминает летопись, и было разрушено в результате военных действий во второй половине XI в.; в-третьих, что Минска на Свислочи в то время не было; в-четвертых, что существует археологическая преемственность между материалами из раскопок поселений на Менке и в Минске.

 

Комплексные археологические  исследования, проведенные группой  археологов (Э. М. Загорульский, Г. В. Питыхов и др..), на все эти вопросы дали отрицательный ответ. В эпоху Древней Руси на Менке существовало большое поселение, которое представляло собой поселок открытого типа. Он был застроен в основном наземными деревянными постройками. Материалы раскопок свидетельствуют о преимущественном существовании земледелия. Значительно слабее представлено ремесло. Раскопки поселения на Менке позволили восстановить образ раннего поселка IX – X вв., который не соответствует  известным летописным фактам из ранней истории Минска.

 

Совсем другое изображение, другой тип поселения реконструируют материалы археологических раскопок Минска. Историческим центром города долгое время оставалось древнее  укрепленное место на правом берегу Свислочи около современной площади 8 Марта – Замчище. Такое название закрепилось за холмом 75×45 м, вытянутым вдоль р.Свислочь. На историческом плане Минска в XVIII – начале XIX в. в этом районе зафиксирован старый вал, археологические раскопки которого показали, что он возведен в XI в. Значит, Минск возник как укрепленное поселение. Минская крепость отвечала всем требованиям фортификационного искусства того времени (имела мощный оборонительный вал с деревянной основой).

 

Среди находок обращает внимание большое  количество предметов, связанных с военным бытом, – оружие ближнего и дальнего боя, предметы вооружения конного воина и конская сбруя. Все это позволяет сделать вывод, что Минск возник как поселение военного типа, которое выполняло функции крепости на южной границе Полоцкого княжества. Феодальная раздробленность и независимая активная политика полоцких князей, стремившихся сделать безопасными южные границы своих земель, были причиной основания крепости на Свислочи. Быстрое преобразование Минска в центр отдельного княжества Минского, выгодное размещение его на древних путях способствовали развитию в нем ремесленно-торговой деятельности и возрастанию его значимости как военно-административного центра южной части Полоцкой земли.

 

Заславль 

О Заславле (Изяславль) говорится в Лаврентьевской летописи (1128 г.): основал его киевский князь Владимир и город назвал именем сына. Город расположен на берегу Свислочи, по ней через реку Березину шел водный путь к Днепру.

С Заславлем связывают  имя жены князя Владимира — Рогнеды, дочери убитого им полоцкого князя Рогволода. Вот что пишет Н. М. Карамзин в своей «Истории государства Российского»:«Рогнеда, названная по ее горестям Гориславою, простила супругу убийство отца и братьев, но не могла простить измены в любви, ибо великий князь уже предпочитал ей других жен, и выслал несчастную из дворца своего». Рогнеда решила убить князя, но тот отослал ее с маленьким сыном в новый город. Она постриглась в монахини. Похоронена в Заславле.

referat911.ru

Достопримечательности Гомельской области

Живописная долина реки Припять, вековые дубравы и болота-«лёгкие Европы» – всё это белорусское Полесье, с которым связано множество легенд и исторических событий. На территории современной Гомельской области сохранились стоянки первобытных людей Юровичи и Бердыж, древние городища и крупнейшие в Восточной Европе захоронения эпохи Киевской Руси (около 600 насыпей), прекрасные архитектурные памятники. Уникальное наследие края – деревянные церкви, представленные в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гомель

Более двух столетий визитной карточкой города на Соже является великолепный дворец Румянцевых и Паскевичей – одна из самых популярных достопримечательностей Беларуси. На территории ансамбля находятся собор святых Петра и Павла, часовня и фамильная усыпальница Паскевичей, памятник Н.П. Румянцеву-Задунайскому. А в легендарном «Охотничьем домике» расположен Музей истории Гомеля. Вокруг знаменитой резиденции простирается старинный парк – в свое время один из лучших в Европе – с экзотическими деревьями, цветниками, гротами, фонтанами и беседками. От парка к центру города и зданию гомельского цирка ведет улица Советская с оригинальными, словно «пряничными», домиками в стиле модерн.

На Киевском спуске набережной реки Сож установлена скульптурная композиция, посвященная первому жителю города, который изображен с колчаном и стрелами за спиной, а рядом с ним сидит рысь – символ Гомеля.

В 300 км от Минска

Дворец Румянцевых и Паскевичей

Гомельский дворец, возвышающийся на берегу реки, некогда принадлежал одному из фаворитов Екатерины II – графу Петру Румянцеву-Задунайскому. В XIX веке имение купил известный полководец Иван Паскевич, собравший здесь богатейшую коллекцию произведений искусства и антиквариата. Последней владелицей резиденции была княгиня Ирина Паскевич – автор первого перевода романа Льва Толстого «Война и мир» на французский язык. Сегодня в дворцовом музее представлено более 150 тысяч оригинальных экспонатов. Среди них и икона «Богоматерь Умиление» из фамильной усыпальницы Паскевичей, выполненная в 1887-1910 годах знаменитой фирмой «Фаберже» в Петербурге и мозаичной мастерской Владимира Фролова.

Гомель, пл. Ленина, 4.  С 11.00 до 19.00, выходной – понедельник

Картинная галерея имени Гавриила Ващенко

Экспозиция галереи рассказывает о жизни и творчестве одного из самых известных белорусских живописцев – народного художника Беларуси Гавриила Ващенко, который в 1992 и 1994 годах был назван «Человеком года» по версии Международного биографического центра Кембриджа. Полотна мастера находятся в коллекциях около 30 крупнейших музеев мира, в том числе Третьяковской галереи (12 картин). При этом именно в Гомеле представлено самое большое собрание живописных полотен, акварелей и эскизов монументальных работ художника за более чем 50 лет. Многие из них посвящены родному Полесью.
 
Гомель, ул. Карповича, 4   
Ежедневно с 10.00 до 19.00

Гомельский областной музей военной славы

Музей военной славы в Гомеле открылся в 2005 г. в честь 60-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Экспозиция, посвященная истории от древности до наших дней, представляет оружие и боеприпасы, экипировку, киноленты, документы, рукописи и фотографии… Особая гордость музея – открытая площадка, где находится «Партизанский городок», а также выставка военной техники ХХ века. Среди 35 экспонатов – зенитная установка ЗСУ-23-4 «Шилка» и боевая машина десанта «БМД-1».

Гомель, ул. Пушкина, 5   С 11.00 до 19.00 (май – сентябрь), с 10.00 до 18.00 (октябрь – апрель).

В отдельном здании работает «Музей криминалистики«, где можно увидеть оружие, амуницию и снаряжение сотрудников милиции, побывать в кабинете криминалиста конца ХХ века, рассмотреть поддельные документы и денежные знаки, изъятые у преступников, а также поучаствовать в экспертизе по раскрытию преступления.

Гомель, ул. Пушкина, 1

С 11.00 до 19.00 (май – сентябрь), с 10.00 до 18.00 (октябрь – апрель). Выходные – понедельник, вторник.

Национальный парк «Припятский»

Уникальный природный резерват в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти – единственное место в мире, где сохранились нетронутыми вековые пойменные дубравы и находится крупнейший в Европе массив переходных и верховых болот. Кроме того, национальный парк «Припятский» носит статус ключевой орнитологической территории. Здесь не только останавливаются тысячи перелетных птиц, но и постоянно обитают свыше 250 видов пернатых (79% орнитофауны всей страны), среди которых редкие серый журавль, черный аист, болотная сова, орлан-белохвост… Для туристов в парке организуются экскурсии по экомаршрутам, прогулки на теплоходах и лодках, фотосафари, охота и рыбалка.

В живописных местах «Припятского» раз в два года проходит международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья».

Петриковский район, агрогородок Лясковичи, расстояние от Минска – 260 км, от Гомеля – 270 км.

Туров

Древний Туров – крупнейший наряду с Полоцком религиозно-духовный центр Беларуси – упоминается в летописях с 980 года. Именно здесь был построен второй по величине после полоцкой Софии храм (к сожалению, не уцелел из-за болотистых почв), а в 1056-1057 годах создан один из первых памятников восточнославянской письменности – Туровское Евангелие. В полесском городе жил и творил знаменитый «белорусский Златоуст» – проповедник и богослов Кирилл Туровский. До наших дней в Турове сохранились городище Х-XIII веков с фрагментами храма и жилых построек, а также выдающийся памятник деревянного зодчества церковь Всех Святых, культовые каменные кресты

По легенде, каменные кресты приплыли – против течения – по Днепру и Припяти из Киева, где князь Владимир крестил Русь. Два из них («отец» и «мать») хранятся в церкви Всех Святых, а третий – внутри памятника Кириллу Туровскому на Замковой горе.

Житковичский район

Мозырь

Мозырь – один из самых старых городов Беларуси: на его территории обнаружено 5 городищ, самому древнему из которых около 4 тысяч лет. В XV веке в центре Мозыря стоял замок, который не раз разоряли татары, а в 1649 году захватил и сжег князь Януш Радзивилл. В 2005 году к 850-летию города на историческом месте был воссоздан деревянный «Мозырский замок», ставший популярным туристическим объектом. Самые знаковые достопримечательности города – костел святого Михаила Архангела и монастырь бернардинцев XVII века, Свято-Михайловский кафедральный собор, а также бровар 1885 года, здание мужской гимназии XIX века и церковь святого Николая в стиле конструктивизма.

От Гомеля – 136 км, от Минска – 281 км.

Экспозиция под открытым небом «Мозырский замок» работает с 10.00 до 18.00, выходной – понедельник.

Юровичи

Древнейшая в Беларуси стоянка первобытных людей, которой около 25 тысяч лет, сохранилась в деревне Юровичи. Еще в 1929 году белорусские археологи обнаружили поселение, а благодаря последующим экспедициям были найдены останки 20 мамонтов, первобытного быка, дикого коня. Вблизи древнего жилища округлой формы, построенного из костей, шкур и внушительных камней в основании, нашли пластинчатые ножи, скребки, кремниевый кинжал. В 1970-х годах археологи открыли в Юровичах еще 5 поселений, в том числе три неолитических, селище банцеровской культуры и, главное, остатки большого средневекового города IX-X веков. Размерами он не уступал Полоцку, но по неизвестным причинам исчез и не упоминается в летописях.

Калинковичский район, д. Юровичи

Юровичский монастырь

Юровичский Свято-Рождество-Богородичный монастырь – единственный памятник архитектуры в стиле виленского барокко в Гомельской области. В начале XVIII века его основали иезуиты для сохранения реликвии, которую почитали и православные, и католики – чудотворной иконы Божьей Матери Юровичской-Милосердной. В 1855 году святыня была вывезена, а в наши дни здесь хранится ее список. Оригинал можно увидеть в краковском храме святой Варвары. На территории монастыря находится костел Рождества Пресвятой Богородицы, которому в 1867 году император Александр II подарил образ святого благоверного князя Александра Невского.

Ежегодно в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы в честь Юровичской иконы Божьей Матери совершаются торжественная литургия, молебен и крестный ход из Мозыря в Юровичи.

Калинковичский район, д. Юровичи, ул. Горная, 9

Усадьба Гатовского в деревне Красный Берег

Усадьба в деревне Красный Берег, напоминающая сказочный домик, была возведена во второй половине XIX века для генерал-лейтенанта Михаила Гатовского. В архитектуре органично сочетались элементы готики, ренессанса, ампира и модерна: шатры башен, эркеры, мансардные крыши, слуховые окна, анфиладное расположение комнат. При этом интерьеры покоев соответствовали определенному стилю – романскому, арабскому, ренессансному, французскому… Дворец славился богатой коллекцией живописных полотен, среди которых были оригиналы Ивана Айвазовского, Гавриила Кондратенко, Генриха Семирадского. Окружали резиденцию английский парк и сад с экзотическими растениями.

Жлобинский район, д. Красный Берег, ул. Исаева, 16 

Мемориал в деревне Красный Берег

Единственный в мире мемориал, посвященный детям – жертвам Великой Отечественной войны, находится в деревне Красный Берег. В 1943 году фашисты создали здесь лагерь, где самыми жестокими, бесчеловечными способами из детей выкачивали кровь для госпиталей гитлеровской армии. В XXI веке на месте гибели 1990 человек появился мемориал, над проектом которого работали архитекторы под руководством автора комплекса «Хатынь» Леонида Левина. У входа посетителей встречает бронзовая фигурка девочки со скрещенными руками. От площади Солнца расходятся аллеи-лучи, один из которых – «Луч памяти» – пересекает пустой класс, где только 21 белая парта и черная доска с письмом узницы Кати Сусаниной отцу. На фоне витражей с трогательными рисунками установлен символ несбывшихся детских надежд – «Бумажный кораблик»…
 
Мемориал в Красном Береге окружает старинный яблоневый сад, невольно ставший еще одним символом кровавой трагедии деревни. По преданию, местный ботаник Незведский высадил здесь китайские яблони, которые весной покрывались алой пеной цветов, а осенью – «капельками» ярко-красных яблок.

Жлобинский район, д. Красный Берег

Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова

Знаменитый музей в Ветке – белорусском центре старообрядчества – был создан на основе личного собрания выходца из местного рода, художника и коллекционера Фёдора Шклярова. Белорусские староверы оставили богатейшее наследие – оригинальные иконы и великолепные рукописные книги с миниатюрами и орнаментом. В музее представлено свыше 10 тысяч экспонатов, которые рассказывают об истории и культуре старообрядческой и православной белорусской деревни. Здесь находится одна из крупнейших в Беларуси коллекций старопечатных и рукописных книг, среди которых и «Анфологион» – первая киевская книга, изданная в 1619 году.

г. Ветка, Красная Площадь, 5     С 9.00 до 18.00 (вторник – четверг)

Усадьба Халецких и Войнич-Сеножетских

Дворец в деревне Хальч был построен в начале XIX века в стиле позднего классицизма и на протяжении десятилетий принадлежал роду Халецких. Последний владелец – шляхтич Зигмунд Войнич-Сеножетский – прославился своей страстью к охоте и роскошными приёмами. Бальный зал особняка поражал изысканным декором и предметами интерьера: его украшали банкетки времён Людовика XVI, старинная мебель красного дерева в стиле ампир. В Хальчанском дворце были собраны богатая библиотека, коллекции картин, ковров, серебра и фарфора, охотничьи трофеи. В настоящее время усадьба готовится к реставрации.

Ветковский район, д. Хальч

Чечерск

История Чечерска насчитывает более восьми столетий. С давних времен город славился производством стекла и хрусталя, который в 1751 году был представлен на международной выставке в Лондоне. В 1774 году Екатерина II подарила Чечерск известному полководцу графу Захару Чернышеву, и сейчас на центральной площади установлен памятник первому генерал-губернатору края. Среди выдающихся достопримечательностей Чечерска – Свято-Преображенская церковь в стиле классицизм, напоминающая храм-ротонду, а также ратуша, авторство которой приписывают знаменитому архитектору Бартоломео Франческо Растрелли.

Чечерская ратуша – памятник XVIII века – самая необыкновенная из старинных городских ратуш Беларуси (в Несвиже, Витебске, Шклове, Слониме). Вместо одной она имеет пять деревянных башен, декорированных под каменные, а в зависимости от точки обзора в ее оформлении проявляются черты классицизма, готики и даже восточные мотивы. Сегодня в ратуше располагается историко-этнографический музей и воссоздан театр XVIII века.

От Гомеля – 65 км, от Минска – 300 км

Речица

Древний город на правом берегу Днепра известен с 1213 года. В историческом центре Речицы сохранилось окруженное с трех сторон валами городище, где археологи обнаружили керамику раннего железного века, XIII-XIV столетий. Предполагают, что здесь находился детинец средневекового города и основанный князем Витовтом деревянный замок. Среди других достопримечательностей Речицы – православный Свято-Успенский собор и неоготический костел Пресвятой Троицы (н. ХХ века), который виден из любой точки города благодаря звоннице, увенчанной шпилем. Интересно, что их территории примыкают друг к другу.

На высоком берегу Днепра стоит часовня святой Евфросинии Полоцкой, возведенная на историческом месте, где в 1910 году остановилась процессия, следовавшая с мощами преподобной Евфросинии из Киево-Печерской лавры в ее родной Полоцк.

От Гомеля – 59 км, от Минска – 276 км

Добруш

В средние века Добруш был крупным ремесленным центром, где производили корабельные веревки и паруса, поэтому его необычный герб украшают три бухты каната на зелёном щите. В 1774 году Екатерина II подарила добрушские земли герою Балканской войны Петру Румянцеву. В 1870 году потомок новых хозяев князь Федор Паскевич основал здесь одну из крупнейших бумажных фабрик Европы. На протяжении истории она удостаивалась высших наград на промышленных выставках в Москве (1882) и Нижнем Новгороде (1892), а в 1922 году получила почетное звание «Герой труда». До нашего времени сохранилась оригинальные здания фабрики, построенные из красного кирпича в стиле неоготики, а также старый мост, который называют «горбатым».

От Гомеля – 25 км, от Минска – 339 км

        Добрушская бумажная фабрика: г. Добруш, пр. Луначарского, 7

Свято-Иоанновский Кормянский монастырь

В монастыре хранятся мощи небесного заступника белорусской земли святого праведного Иоанна Кормянского, в честь которого названа православная обитель. Она основана в 2000 году, однако история началась столетия назад. В 1760 году была возведена Свято-Покровская церковь – памятник архитектуры псевдорусского стиля, а в 1869-м – храмовый ансамбль завершила деревянная колокольня. Среди святынь Свято-Покровской церкви – частицы Древа Креста и Гроба Господня, чудотворные иконы Божьей Матери Владимирской и Скоропослушницы, написанной в 1901 года на Святой горе Афон.

Протоиерей Иоанн, причисленный к лику святых, происходил из рода Гошкевичей, представителем которого был также выдающийся дипломат, ученый-востоковед и путешественник Иосиф Гошкевич.

Добрушский район, д. Корма

Лоев

С древних времен Лоев, расположенный на Днепре, был частью знаменитого пути «из варяг в греки», связывающего Скандинавию и Византию. В XIV–XVIII веках в центре города стоял замок, который ныне украшает герб города. Лоевский край вошел в историю как «яблоко раздора» между Московским государством и Великим княжеством Литовским, город не раз разрушали крымские татары… В наше время можно увидеть прекрасно сохранившийся памятник архитектуры второй половины XIX века – дом купца Наума Долгина, где после реставрации располагается библиотека.

От Гомеля – 89 км, от Минска – 337 км

В годы Великой Отечественной войны Лоев был дважды освобожден: в ноябре 1942-го – партизанами, а в октябре 1943-го – советскими войсками, которые форсировали Днепр. В память об этих событиях основан Музей битвы за Днепр, где представлено около 3 тысяч экспонатов.

Лоев, ул. Советская, 9

 С 8.30 до 18.00 (вторник – пятница), с 10.00 до 18.00 (суббота, воскресенье). Выходной – понедельник.

Усадьба в деревне Кореневка

«Охотничий домик» в Кореневке – памятник архитектуры второй половины XIX века, построенный по заказу генерал-фельдмаршала Ивана Паскевича. Первоначально в бело-красном кирпичном здании располагался винокуренный завод, который в 1860-х годах был перестроен в большой усадебный дом, окруженный парком с живописным искусственным озером. В загородной усадьбе хозяева принимали гостей, устраивая в окрестных лесах охоту, благодаря чему дом и получил свое название. Сегодня в бывшем имении графа Паскевича располагается экспериментальная лесная база НАН Беларуси. От старинных интерьеров здесь прекрасно сохранились действующие камины.

Хойникский район, д. Кореневка

Деревянные церкви Полесья

С древних времен особой гордостью полесского края было деревянное зодчество. Старинные культовые сооружения Брестской и Гомельской областей являются уникальным наследием Беларуси, не имеющим аналогов в мире. В 2004 году претендентами на внесение в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО стали деревянные церкви в городе Петрикове, деревнях Старая Белица, Приболовичи и Кошевичи. Однако на территории Гомельщины находится еще больше прекрасно сохранившихся православных храмов, возведенных в XVIII-XIX веках. Среди них Свято-Екатерининская церковь (д. Гадичево) и церковь Рождества Пресвятой Богородицы (д. Глубоцкое) Гомельского района.

www.belarus.by

три замка и шесть привидений

Что может сильней будоражить кровь любителей мистики и тайн, чем средневековые замки? Конечно, замки с призраками! Вы считаете себя скептиком и не верите в легенды о привидениях? Возможно, этот рассказ о самых загадочных и мистических местах Беларуси заставит вас пересмотреть свои взгляды.

Монастырь около гольшанского замка.

foto-planeta.com (автор снимка Alexander Naumov)

Покоящийся в руинах замок, расположенный в Ошмянском районе РБ, по праву считается одним из самых мистических и загадочных мест нашей страны. В легендах Беларуси есть многочисленные упоминания о Черном монахе, Белой даме и о прочих привидениях, регулярно появляющихся у живописных развалин. Впрочем, наиболее загадочной и пьянящей представляется история, связанная не с самим замком, а с небольшим монастырем, расположенным с ним по соседству.

Как гласит легенда, подканцлер ВКЛ Павел Стефан Сапега повелел своим мастерам построить монастырь в самые сжатые сроки. За выполнение задачи строителям было обещано серьезное вознаграждение, и те взялись за дело с удвоенным усердием. Строители спешили, но в тот момент, когда работы уже близились к завершению, одна из стен неожиданно обвалилась. Недолго думая, каменщики отстроили стену вновь, но не прошло и пары дней, как та снова обвалилась. Так происходило снова и снова. И никакие строительные ухищрения не позволяли придать стене необходимую прочность.

В итоге, каменщики были доведены до отчаяния. Однако в одну осеннюю ночь «на помощь» строителям пришел неизвестный старик, сказавший мастерам, что для устойчивости стен храму нужна человеческая жертва. Совет казался ужасающим, но, обещанное вознаграждение настолько вскружило головы непутевым каменщикам, что те решили последовать совету старика. Выбор жертвы был оставлен на откуп случаю. Как гласят легенды Беларуси, по замыслу каменщиков смерть должна была постигнуть ту из жен строителей, которая первой явится к мужу и принесет ему обед.

В итоге, первой к недостроенному монастырю явилась молодая супруга самого молодого каменщика. Именно ее непутевые строители и замуровали в монастырской стене. После этого храм был успешно достроен и благополучно простоял вплоть до наших дней.

Музей «Брестская крепость»: фото, видео и много личных впечатлений.

Наверное, история о несчастной девушке и алчных строителях монастыря так бы и осталась просто одной из легенд Беларуси, если бы в 1995-м году в здании не начались реставрационные работы. Разобрав одну из монастырских стен, ученые обнаружили под ней скелет молодой женщины, погибшей в результате насильственной смерти.

Куратор работ попросила, двух местных строителей похоронить кости на кладбище, а над могилой установить христианский крест. Однако до конца благое дело доведено так и не было. По странному стечению обстоятельств, строители, разобравшие стену стали умирать при загадочных обстоятельствах. Место захоронения древних костей и остатки умершей женщины отыскать больше также не удалось. Так родилась одна из самых мистических легенд Беларуси.

Что посмотреть в Гродно: королевский город в советских тонах.

Гольшанский замок.

фото atua.livejournal.com

Немало таинственных преданий связано и с самим замком. Как пример – история сельского парня Гремислава Валюжинича без памяти влюбившегося в знатную дворянку Ганну-Гордиславу Гольшанскую. Любовь была взаимной, однако происхождение парня, а также тот факт, что Ганна уже была замужем, не давали влюбленным быть вместе. В итоге, молодые люди решили встречаться тайно.

фото surfingbird.ru

Облачаясь в темные одеяния монаха Гремислав каждую ночь пробирался в опочивальню княжны, однако такие встречи продолжались недолго. Об изменах жены прознал муж, и вскоре оба любовника были казнены по приказу хозяина замка. С тех пор, если верить мифам и легендам Беларуси, призраки влюблённых часто появляются у полуразрушенных стен дворца.

Как бесплатно снять жилье за границей: 7 проверенных способов.

Мирский замок.

фото www.openbelarus.ru

Немало холодящих кровь легенд связано с замком в Мире. Впрочем, как и в случае с Гольшанами, наиболее интересная из них связана не с сами замком, а с роскошным озером, расположенным у самых крепостных стен.

Все дело в том, что на протяжении всей своей многовековой истории, Мирский замок неоднократно менял владельцев. Еще во времена его первого хозяина – князя Илинича – возле замка был разбит красивый яблоневый сад. Впоследствии этот сад вместе с землей, прилегающей к замку, перешел во владение князьям Радзивиллам, и в их времена стал необычайно красив и роскошен. Как гласят легенды Беларуси, семья Радзивиллов очень любила этот сад. Однако после вхождения белорусских земель в состав Российской Империи состояние и положение в обществе некогда великого княжеского рода стало стремительно ухудшаться. Замок пришлось продать, а вместе с ним оставить и любимый яблоневый сад.

Как это часто бывает, новый хозяин дворца – российский полководец Николай Святополк-Мирский — сразу же после оформления сделки решил переиначить имение на свой лад. Не пощадил новый хозяин и роскошный яблоневый сад, на месте которого было приказано вырыть искусственное озеро. Вот с этого момента и начались все беды. Во время вырубки сада по трагической случайности погибло несколько лесорубов. А некоторое время спустя мать одного из погибших прокляла дворянина, сказав, что с этого момента каждый год в пруду будут тонуть люди, и продолжаться это будет до тех пор, пока количество мертвецов не сравняется с количеством вырубленных деревьев.

Мифы и легенды Беларуси, гласят, что с тех пор пророчество быстро начало сбываться. Всего несколько месяцев спустя после того как пруд был залит водой, в нем утонула 12-летняя княгиня Сонечка. Некоторое время спустя у берега пруда был мертвым найден и сам Николай.

Впрочем, на этом история не закончилась. Достоверно известно, что даже в наши дни в пруду около Мирского замка часто тонут местные жители – в основном мужчины. В то же время родовая усыпальница Святополк-Мирских, расположенная рядом с замком, регулярно страдает от паводков. Словно мертвым князьям, похороненным в этом месте, суждено тонуть вновь и вновь…

Несвижский замок.

фото www.liveinternet.ru

Самая лиричная и в то же время одна из самых таинственных легенд Беларуси связана с Несвижским замком и его прежними владельцами – Барбарой Радзивилл и ее возлюбленным — наследным принцем Сигизмундом Августом. Роман двух людей начался еще до того, как Сигизмунд взошел на престол Речи Посполитой. Однако именно коронация принца стала отправной точкой в череде трагических событий, связанных с жизнью влюбленной пары.

фото www.alfa.lt

Все дело в том, что еще до коронации Барбара и Сигизмунд обвенчались тайно. Об их отношениях знали многие, однако сам факт брачного союза открылся лишь тогда, когда королева-мать влиятельная Бона Сфорца решила выдать своего сына за одну из заморских принцесс. Именно в этот момент молодая Барбара Радзивилл и стала мешать планам надменной и властной свекрови. В итоге совсем скоро юную королевну нашли отравленной в ее собственной опочивальне. Убийцу белорусской красавицы так и не нашли. Впрочем, для истории это не так важно.

Убитый горем король так и не смирился с потерей возлюбленной. Отринув все устои католической церкви, Сигизмунд пригласил к себе во дворец могущественного колдуна пана Твардовского, решив с его помощью вызвать призрак мертвой жены. Сеанс спиритизма прошел удачно. Однако в тот самый момент, когда в комнате замка появился призрак Барбары Радзивилл, король, пренебрег заветами колдуна, бросившись к возлюбленной в попытке ее обнять. В результате этого цепь спиритических операций была нарушена,  а дух Барбары Радзивилл навсегда остался в стенах Несвижского замка.

Wojciech Gerson — Zjawa Barbary Radziwill

Город Несвиж и самый красивый замок Беларуси. Наша майская поездка.

Как утверждают легенды и мифы Беларуси, если бы Сигизмунд умер в замке, его душа смогла бы воссоединиться с душой почившей возлюбленной. Однако по трагическому стечению обстоятельств, польский король скончался внезапно за много километров от собственного дома. С тех пор два призрака – Сигизмунда и Барбары – блуждают по темным коридорам двух разных замков: Краковского и Несвижского, словно навеки потерявшись вдали друг от друга.

Также советуем почитать:

Места, от которых стынет кровь. Самые страшные мистические истории из мира путешествий.

my-travel-diary.by

Топ-5 легенд о белорусских озёрах | Новый Портал

Вода в представлениях далёких предков белорусов была средой таинственной, если не сказать – враждебной человеку. Поэтому ничего удивительного, что существование в самом центре водной глади земли, «выстоявшей» в сражении двух стихий, обрастало легендами и мифологическими представлениями.

 • 5. Освейское озеро

  В пятёрку самых таинственных, безусловно, входит Освейское озеро. Когда-то здесь жили фино-угорские племена, которые рассматривали это озеро как самостоятельный, или, как мы бы сегодня назвали, параллельный мир. По легендам, сохранившимся с тех времён, в озере жили обитатели, очень похожие на людей, однако куда более могущественные. Они могли порадовать «землян» сокровищами, но тем, кто, ведомый алчностью, отправлялся в дорогу на поиски золота, назад путь был заказан. Даже рыбаки, которые и сегодня ловят в этом озере рыбу и раков, строго соблюдают многочисленные ритуалы подготовки к каждому выходу. А те, кто упустил что-то из ритуалов, не ловят дважды на одном месте. Так сказать, во избежание эксцессов.

 • 4. Струста

  Недалеко от Браслава (а этот край богат на озёра, недаром же и этнографы называют его Поозерье) есть озеро Струста. С ним у местных жителей связано немало легенд, наиболее яркая из которых гласит, что когда-то уровень воды здесь понизится настолько, что станет виден валун, который сейчас якобы находится на самом дне. И как только он поднимется над поверхностью озера, начнутся мощные грозы, и молнии будут бить именно в него, и вода закипит, а потом и вовсе исчезнет. И превратится весь край в безжизненную пустыню.

  Предсказания апокалипсиса достаточно характерны для всех культур мира, и белорусы – не исключение. Отчасти именно поэтому осушению болотистых участков в окрестностях Браслава местные жители отнюдь не способствовали. Ещё бы, когда такие перспективы!

  Сегодня на озере имеются семь островов различного размера, многие из которых совсем «молодые».

 • 3. Снуды

  Это озеро также находится в непосредственной близости от Браслава. Местные жители здесь издревле занимались главным образом ремёслами, связанными с добычей рыбы и раков. Свежайшую, только что выловленную, рыбу отправляли как на ближайшие базары, так и вполне себе достойным заказчикам, в том числе, в аристократические имения. Легенды гласят, что местную рыбу отправляли «даже Радзивиллам», некоронованным королям Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой.

  А о происхождении озера говорят так. Жила в пуще семья охотника. И в один из годов весна удалась очень голодной. Добычи не было, и люди голодали. Особенно страдали дети. В один из дней отец-охотник отправился в лес, и пропал. Тогда старший сын обратился за помощью к высшим силам, и неподалёку от сторожки земля провалилась, и провал наполнился водой, а вода даже забурлила от множества рыбы. Семья сумела выжить, только пропитание уже стала добывать иначе – рыбной ловлей.

 • 2. Мядель

  В Национальном парке «Нарочанский» в тройку самых крупных озёр входит озеро Мядель, которое находится неподалёку от одноименного города. Собственно, город изначально располагался на одном из островов на этом озере, и лишь после большого пожара уцелевшие жители перенесли поселение на берег.

  Про озеро рассказывают немало романтических легенд, среди которых особо выделяется та, что рассказывает о том, самом первом, островном замке. Первые поселенцы якобы получили предсказание о том, что поддерживать контакты с миром для них смертельно опасно. И длительное время поселение было достаточно замкнутым. Однако позднее здесь появился замок, и светская жизнь в нём закипела со всей интенсивностью. Предсказание сбылось: именно общение с широким кругом людей привело к эпидемии чумы. В попытках преодолеть болезнь в замке начался пожар, который уже почти некому было тушить.

 • 1. Неспишь

  Это живописное озеро – одно из множества чудесных озёр Браславщины. С ним связано множество легенд, причём начиная от момента образования – и, согласно древнему преданию, образовалось оно из зеркала красавицы, которую злобный властитель хотел против воли взять в жёны. Девушка отказалась, и тогда самолюбивый князь пошёл на замок, где она жила с родителями, с несметным войском. Помогло якобы старое зеркало, которое хранилось в замке: когда девушка бросила его в сторону преследователя из башни, вокруг замка разлилось озеро, а неприятель вместе со своими рыцарями оказался погребён в его пучине.

  Эта легенда интересна тем, что в ней можно встретить и отсылки на библейскую историю исхода из Египта, и историю о полоцкой княжне Рагнеде, только со счастливым концом.

  К слову, остров на озере действительно есть, и называется он – Монастырь. На нём на протяжении нескольких веков действительно существовали монастыри – униатский (греко-католический), православный. И именно здесь долгое время хранилась чудодейственная икона Богоматери Браславской, Королевы озёр, поклониться которой паломники отправляются и сегодня, – но теперь уже в Браслав.

 • Большинство белорусских озёр могут похвастаться своими легендами и преданиями. Для местных жителей эти легенды – часть их повседневности, а для туристов – удивительная «приправа» живописнейших мест, полюбоваться на которые стоит хотя бы однажды. Чтобы непременно вернуться снова.

  np.by

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  *